דפוסי הלבנת הון

 
דפוסי הלבנת הון - מתוך כתבות מודיעיניות שהופצו לגופי האכיפה והביטחון, במהלך 2015

דפוסי הלבנת ההון העיקריים שאותרו בכתבות שהופצו בשנת 2015: שימוש במזומן; העברות בינלאומיות; שימוש בנותן שירותי מטבע (צ'יינג'); ושימוש בישויות או חברות קש כדפוסים העיקריים, שזוהו בכמעט 50% מכתבות הרשות שהופצו. היקף דפוסים אלה דומה להיקפם בשנה שעברה.
נתח דפוסי השימוש בנדל"ן ובהלוואות עלה בכ- 50% ביחס לשנת 2014 , ואילו דפוסי השימוש בעמותות/צדקה/גמ"ח ירדו בחצי ביחס לשנת 2014.

לנתונים המלאים ראה גרף מטה

*הגרף לקוח מתוך דו"ח הרשות לשנת 2015

 

גרפים של דפוסי הלבנת הון

גרפים של דפוסי הלבנת הון 

​​​