נתונים סטטיסטיים

 
הרשות הינה גוף מודיעיני ולכן מחויבת לדווח מידי שנה לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת

  • בין היתר חובת הדיווח על מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות מהגופים הפיננסיים, מספר בקשות המידע ומספר העברות המידע ממשטרת ישראל, השב"כ, וגופים המקבילים לרשות בחו"ל (Financial Intelligence Units).
  • למידע ונתונים אודות פעילות הרשות, ראה בדו"ח השנתי של הרשות לשנת 2019​.