משימות הרשות

 
 • זיהוי תופעות הלבנת הון ומימון טרור, תוך שימוש במידע ובידע הייחודיים לרשות, לשם סיוע לגופי האכיפה בחשיפת עבירות הלבנת הון, איתור נכסים לחילוט והצפת תופעות ויעדים מרכזיים לטיפול
 • תרומה למאבק בטרור באמצעות איתור נתיבי מימון של פעילות טרור והעמקת שיתופי הפעולה המודיעיניים עם גופי הביטחון
 • פיתוח תחום עבירות מס כעבירות מקור ושת"פ עם רשות המסים
 • שיפור איכות מאגר המידע של הרשות והנחיית הסקטור הפרטי המדווח לרשות
 • שימור ושיפור מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, ייצוג ישראל בפורומים הבינלאומיים
 • השתתפות בעיצוב המדיניות העולמית בארגון ה- FATF והובלת המשלחת הישראלית לארגון
 • המשך קידום המשטר בישראל והתאמתו לדרישות הבינלאומיות, הובלת הערכות הסיכונים הלאומיות
 • שיתופי פעולה מודיעיניים עם רשויות מקבילות בעולם
 • שמירה על עליונות טכנולוגית, חדשנות וכח אדם מיומן
 • ייעוץ משפטי לגופי הממשל השונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור וכהונה בוועדות האכיפה המנהלית
 • הדרכות, הפצת ידע תורתי וטיפולוגיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור לגופי האכיפה, הממשל והסקטור הפרטי