מבנה ארגוני

 
תרשים מבנה ארגוני של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור