דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית

 
טופס דיווח קבלה / מתן תשלום במזומן מ/ל-תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית (לפי סעיף 11יב 1 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)


למילוי בעת קבלת/ מתן מזומן מ/ לתושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית בעסקה מעל 50,000 ₪


הנחיות הדיווח


 • חובת​ ​די​וו​ח

  חוק צמצום השימוש במזומן התש"ח-2018, מחריג מתחולת החוק (יכנס לתוקף ב-1.1.2019) עסקאות על שימוש במזומן עם תושבי האזור או שטחי המועצה הפלסטינית. במקביל קובע החוק חובת דיווח של אזרחים ישראלים על עסקאות אלו בסף של מעל 50,000 ₪ לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
 • אופן הדיווח

  הדיווח יוגש לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עד ה- 15 בכל חודש בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואות, שניתנו או התקבלו בחודש הקודם.
  הדיווחים יכנסו למאגר המנוהל על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000. במידה והטופס ימולא באמצעות האתר המקוון יקבל המדווח מספר אסמכתא בתום הדיווח.
  לתשומת ליבך - בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, אדם שנמצא כי הפר את חובת הדיווח לפי הוראות סעיף 11יב1 לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור התש"ס - 2000, רשאית ועדה להטלת עיצום כספי להטיל על המפר עיצום כספי בשיעור כאמור בסעיף 6(ג) לחוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.


 • טופס מקוון (נדרשת הזדהות דרך ממשל זמין)

למילוי הדיווח​                 

 •  ​טפסים להורדה

עברית I العربية  I English​                      

 ​