המאבק בתוכנית הגרעין של איראן

 
ביום 9 ביוני 2010 התקבלה החלטה מס' 1929  על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, זאת, לנוכח המשך קידום תכנית הגרעין על ידי איראן והתעלמותה מדרישות הקהילה הבינ"ל.

ההחלטות שהתקבלו במועצת הביטחון כנגד איראן: 

  • החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1737  - התקבלה ביום 23.12.06, בהחלטה איראן נדרשת להשעות באופן מיידי את כל פעילות הגרעין. המדינות החברות באו"ם נדרשות למנוע רכישת נשק איראני, להימנע מלספק לאיראן חומרי גלם, ציוד וטכנולוגיה אשר עשויים לתרום לפעילות העשרת האורניום שלה, פעילות גרעינית הקשורה למים כבדים וכן לצורך מחקר ופיתוח של טילים בליסטיים. המדינות נדרשות להקפיא את נכסיהם של ישויות ואישים איראניים הקשורים לפעילות הגרעין, ולהטיל מגבלות תנועה קלות על בכירים איראנים, על-פי רשימה שהכין האו"ם המצורפת להחלטה, בשטחי המדינות החברות באו"ם.
  • החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1747 - התקבלה ביום 24.3.07, בהחלטה הוחרף הלחץ על איראן והוטלו סנקציות נוספות לנוכח אי היענותה להחלטה קודמת. המדינות נדרשות לדווח על כל כניסות או תנועות בשטחיהם של אישים הקשורים לפעילות הגרעין האיראנית, לצמצם אספקה של כל אמצעי לחימה משטחיהן לאיראן. כמו כן, המדינות והמוסדות הפיננסים השונים נקראים להימנע מהתחייבויות כלכליות חדשות מול ממשלת איראן הכוללות מענקים, סיוע כלכלי, או הלוואות, פרט למטרות הומניטאריות ולפיתוח. בהחלטה זו ניתן  אולטימאטום של 60 יום לאיראן, בדרישה שתפסיק את העשרת אורניום ופעולות האחרות לייצור נשק גרעיני. 
  • החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1803 - ההחלטה התקבלה ביום 3.3.08, לאחר שאיראן סירבה להשעות את תוכנית הגרעין שלה, כפי שנדרש ממנה בהחלטות קודמות. ההחלטה מחריפה את הסנקציות על איראן ומרחיבה את רשימת האישים והישויות שהופיעו בהמלצות קודמות לגבי גורמים המעורבים בתוכנית הגרעין (בין אם תומכים בפעילות הגרעין ובין אם אחראיים ישירות  ו/או בעקיפין להתחמק מסנקציות). המדינות נדרשות להימנע מלהיכנס להתחייבויות עם איראן, למסחר איתה ולספק לה תמיכה כלכלית, בין אם בהענקת אשראי לייצוא, ערבות או ביטוח, לאישים או לגופים העוסקים במסחר זה, וזאת על מנת להימנע מתמיכה כלכלית באיראן שתתרום להרחבת פעילות הגרעין או לפיתוח שיטות העברה של נשק גרעיני. ההמלצה קוראת למדינות לגלות ערנות בפעילות מוסדות פיננסיים בשטחן עם הבנקים האיראנים בדגש על "Bank Melli", "Bank Saderat" וחברות הבת שלהם. ההחלטה ממליצה למדינות החברות לבדוק מטענים אוויריים וימיים הנכנסים לתחומן, כדי לוודא שאין בהם העברה של ציוד גרעיני וטילים.
  • החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1929 - ההחלטה התקבלה ביום 9.6.10. ההחלטה  אוסרת על איראן  לקחת חלק בפעילות כלכלית של מדינה אחרת הקשורה לכריית חומר גרעיני. כמו כן, ההחלטה קוראת לכל המדינות למנוע העברה של אמצעי לחימה לידי איראן. ההחלטה אף מרחיבה את רשימת האישים והישויות המעורבים בתוכנית הגרעין, לרבות החלת איסור סחר עם Islamic Revolutionary Guard Corps, וכן מרחיבה את רשימת המוצרים בהם  אסור לסחור.

חקיקה בישראל:

  • כחלק ממאמץ בינלאומי לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני ובלתי קונבנציונאלי, המהווה איום על קיומה של מדינת ישראל, נחקקו חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח - 2008, וחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב - 2012
    מטרת החוקים הינה להסדיר ולהרחיב את הסנקציות שיוטלו בישראל על גורמים המקיימים פעילות מול איראן וכן לקבוע סנקציות מוגברות על תאגידים המקיימים קשר עסקי עמה.
  • עפ"י החקיקה החדשה, יש איסור על קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע מבלי שניתן היתר לגביו, הנקבע כעבירת, המהווה עבירת מקור לחוק איסור הלבנת הון. בנוסף, קיים איסור השקעה בתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן והפסקת השקעה קיימת בו, והטלת הגבלות על תאגיד ועל גורמים הקשורים לתאגיד המקיימים קשר עסקי עם איראן. 

 

להלן החוקים העוסקים בנושא, החלטות או"ם ואיחוד אירופי רלוונטיות, וכן טיוטות החוזרים בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה אשר פורסמו על ידי המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים וראש רשות ני"ע:

תוצאות 10-1 מתוך 15 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
חוזר בנק ישראל - מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​קידום צעדים במסגרת המאבק בתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה, מיום 26 בדצמבר 2011קובץ וורד
חוזר הרשות לניירות ערך - סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה​ מיום 7 ביולי 2011קובץ וורד
טיוטת חוזר משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון - סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה​מיום 7 ביולי 2011קובץ וורד
COUNCIL REGULATION (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation EC No 423/2007קובץ וורד
UN Security Council Resolution 1929 - 2010​רשימות האו"םקובץ וורד
UN Security Council Resolution 1803 - 2008רשימות האו"םקובץ וורד
UN Security Council Resolution 1747 - 2007​רשימות האו"םקובץ וורד
UN Security Council Resolution 1737 - 2006 ​רשימות האו"םקובץ וורד
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012   קובץ וורד
חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008   קובץ וורד
 
12
הבא לדף אחרון