מאבק בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט

 

תופעת ההימורים באינטרנט סומנה זה מכבר כתופעה מחוללת פשיעה, וכמקור לרווחי עתק עבור ארגוני הפשיעה אשר קשורים אליה באופן הדוק. המאבק בתופעה זו מתבצע על ידי רשויות אכיפה שונות, ובכלל זה משטרת ישראל, הפרקליטות, רשות המסים, וכן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בכלים המשלבים את התחום הפלילי, מנהלי, אזרחי ופיסקאלי למערך אסטרטגי אחד. 

 

ביום 3 באוקטובר 2011 פרסמה משטרת ישראל הודעת דוברות, לפיה בהמשך למאבק המתמשך בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט, פנה ראש אגף חקירות במשטרת ישראל ניצב יואב סגלוביץ, לרגולאטורים השונים, המפקחים על הפעילות הכלכלית במדינת ישראל - בנק ישראל, רשות ניירות ערך, אגף שוק ההון במשרד האוצר הכולל את יחידת רשם נותני שירותי מטבע ומשרד התקשורת וכן לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור- בבקשה ליטול חלק במערך הכולל למניעת קיומה של תופעה מחוללת פשיעה, ולמנוע ניצולם של מוסדות פיננסיים המצויים תחת פיקוחם לפעילות בלתי חוקית.
 
פנייתו של ראש אגף החקירות כללה רשימת חשבונות בנק אשר מופיעים באתרי אינטרנט, המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית, והפנייה כללה בקשה מהרגולטורים לבחון עשיית שימוש בסמכויות הפיקוח על הגופים הפיננסיים (כל רגולטור בהתאם לסמכויותיו על פי דין) לרבות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצווים שהוצאו מכוחו, לצורך איתור, מניעה ו/או דיווח בנוגע להעברות כספים מ/אל החשבונות הללו. בהודעה צוין, כי שימוש בכלים הנ"ל יסייע בחסימת נתיב הכסף ויהווה נדבך חשוב במאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט בישראל. 
 
רשימת חשבונות המתפרסמת באתר זה תעודכן מעת לעת, על פי הצורך. לרשימת החשבונות

מידע נוסף בנושא ההימורים בלתי חוקיים באינטרנט, תסמינים וטיפולוגיות ניתן למצוא בסקירה.