הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מדריך בנושא פעילות של רשתות מלביני הון מקצועיים

 
|08/12/2019 |

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מדריך, הכולל רשימת דגלים אדומים, בנושא פעילות רשתות מלביני הון מקצועיים. המדריך נועד לסייע לסקטור הפרטי ולגופי האכיפה לנטר ולזהות פעילות גורמים המעניקים שירותי "הלבנת הון מקצועית" לעבריינים המעוניינים להלבין כספי עבירה

המדריך, המבוסס על מסמך מקצועי שגיבשה קבוצת ה-Egmont, מתמקד בתופעת הלבנת ההון המקצועית - מומחים המעניקים, באופן מקצועי ותמורת תשלום, שירותים לעבריינים לשם הלבנת הונם. מלביני ההון המקצועיים מתמחים בביצוע שלבי ההשמה, הריבוד, והטמעת ההון במערכת הפיננסית. מלביני הון מקצועיים אינם העבריינים שעברו את העבירות עצמן, אלא עבריינים המעניקים את שירותיהם לטיפול בכספים ללא תלות במקורם, ומספקים "הלבנת הון כשירות" (Money-Laundering as a Service). פרסום השירותים נעשה לרוב מפה לאוזן דרך רשתות עבריינים; פעילות הלבנת ההון המקצועית מצריכה לעיתים ניהול ספרים כפולים ומערכת צל של הנהלת חשבונות, לרבות רשומות מפורטות עם שמות קוד של לקוחות, סכומים מולבנים, מקור ויעד הכספים וכו'.  

בשנים האחרונות גוברת תופעת מלביני ההון המקצועיים, וזאת כפועל יוצא מהידוק משטר איסור הלבנת הון בכל רחבי העולם, המודעות הגדלה לבחינת מקור הכספים על ידי כל סוגי המוסדות הפיננסיים בעולם, והקושי הניכר אותו חווים עבריינים בהחדרת כספי עבירה למערכות הפיננסיות. 

על מנת לסייע לגופי אכיפה ולסקטור הפרטי בזיהוי וניטור פעילות מלביני ההון המקצועיים, המדריך מאיר את התופעה, ומספק מידע בדבר מאפייניה, מודלים עסקיים שונים של רשתות הלבנת הון מקצועית, מתווי פעולה ועוד. בנוסף, המדריך כולל רשימת דגלים אדומים, דהיינו תבחינים שנועדו לסייע לגופים הפיננסיים בזיהוי פעילות שעשויה להוות פעילות של רשתות הלבנת הון מקצועית, למשל דגל אדום במקרה של חשבונות בנק במדינה אחת אשר מוחזקים על ידי מבנה תאגידי במדינה אחרת עם בעלי שליטה או נהנים במדינה שלישית, המשמשים לקבלת או העברת כספים בגין טובין או שירותים אשר אינם קשורים לעסקים השולחים או מקבלים את ההעברות או שאינם קשורים לעסקה שבגינה מבוצע התשלום.  

המדריך מתייחס לכך שאבן היסוד ברשתות הלבנת הון מקצועית הינם מלביני הון מקצועיים יחידים, המחזיקים בכישורי מומחיות לביצוע שלבי ההשמה, הריבוד והטמעת ההון. גורמים אלו מתמחים במתן שירותי הלבנת הון, אשר יכולים להתבצע גם במסגרת עבודתם המקצועית הלגיטימית (כגון שירותי חשבונאות, ייעוץ פיננסי ומשפטי, הקמת חברות והסדרים משפטיים, ועוד). 

קבוצת ה- The Egmont Group of Financial Intelligence Units) Egmont) הינה ארגון בינלאומי מקצועי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי (FIUs) של למעלה מ-160 מדינות וטריטוריות, המחליפות ביניהן מידע ומודיעין פיננסי באופן שוטף. הארגון מהווה את הזרוע המבצעית של מנגנון המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ותומך במאמצים הבינלאומיים לתת תוקף להחלטות ולהצהרות של מועצת הביטחון של האו"ם, שרי האוצר של ה-G20 וארגון ה-FATF. המדריך גובש על ידי קבוצת העבודה לחילופי מידע בתחום הלבנת הון ומימון טרור, בה מכהן כסגן יו"ר ראש האגף הבינלאומי ברשות, עו"ד אלעד וידר.