חדשות ועדכונים

 

כתבות מרכזיות

 • שר האוצר חתם על הרשאה למסחר בין ישראל לעיראק

  | 28.05.19 |

  ביום 22 למאי 2019, ובהסתמך על פקודת המסחר עם האויב, 1939, שר האוצר, מר משה כחלון, חתם על הרשאה כללית, לפיה ניתן לסחור עם עיראק ולנהוג בה כאילו אינה מדינת אויב, כשמשמעות המונח בפקודה. תחולתה הרטרואקטיבית של הרשאה זו הינה מיום ה- 01.04.2019. ההרשאה תקפה לשנה וחצי, עד ליום ה- 31.12.2020.

  אין בהרשאה זו היתר לפי כל דין אחר, ויש להדגיש כי אסורה כניסה של ישראלים לעירק.

 • ארגון ה-FATF קיים את המפגש השנתי להתייעצות עם המגזר הפרטי

  | 28.05.19 |

  ארגון ה-FATF קיים את המפגש השנתי להתייעצות עם המגזר הפרטי בתאריכים 6-7/05/2019 בוינה, אוסטריה. מטרת המפגש הינה לקיים דיון בלתי-אמצעי עם המגזר הפרטי בנושאים הקשורים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. 
 • ארגון ה-FATF פרסם את העלון העסקי התקופתי לחודשים מרץ-מאי 2019

  | 28.05.19 |

  ארגון ה-FATF פרסם את העלון העסקי התקופתי לחודשים מרץ-מאי 2019, במטרה להנגיש את פעילות ה-FATF למגזר העסקי. 
 • בית המשפט קבע כי ניתן לחלט תשואה שצמחה מרווחים שחולטו

  | 16.05.19 |

  בית המשפט העליון (כב' השופט ע' גרוסקופף) דן ביום 7.5.19 בבקשת רשות ערעור של העורר, נתן פורמן (להלן: "פורמן"), אשר מזה כשלוש שנים מתנהלת כנגדו חקירה בגין חשד לביצוע עבירות קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון. בד בבד, במקביל לחקירה, המדינה הגישה צווי תפיסה לשם חילוט נכסיו כסעד זמני. בבקשת רשות הערעור ביקש פורמן מבית המשפט לקבוע כי אין לחלט תשואה שצמחה מהרווחים שחולטו. 
 • פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון שיחול על מפעילי מערכת לתיווך אשראי

  | 16.04.19 |

  ביום 10.04.19 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 (להלן: "הצו"). 
|24/03/2014 |