מחלקת המדינה האמריקאית בשיתוף גורמים נוספים פרסמה אזהרה לעסקים אמריקאים במסגרת אכיפת משטר הסנקציות על צפון קוריאה

 
|07/08/2018 |

ביום 23 ביולי 2018 פרסמה מחלקת המדינה של ארצות הברית, בשיתוף משרד האוצר והמשרד לביטחון המולדת מסמך אזהרה (להלן: "המסמך"), המתריע מפני ניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את משטר הסנקציות אשר הוטלו עליה על ידי האו"ם וארצות הברית. 

ביום 23 ביולי 2018 פרסמה מחלקת המדינה של ארצות הברית, בשיתוף משרד האוצר והמשרד לביטחון המולדת מסמך אזהרה (להלן: "המסמך"), המתריע מפני ניסיונות של צפון קוריאה לעקוף את משטר הסנקציות אשר הוטלו עליה על ידי האו"ם וארצות הברית. 

המסמך אינו מטיל סנקציות חדשות, אך מזהיר עסקים אמריקאים מהפרת משטר הסנקציות הקיים שלא במתכוון, במהלך פעילות עסקית שגרתית. על כן, המסמך קורא לעסקים, במסגרת יישום חובותיהם הנובעות מהמאבק האמריקאי והבינלאומי בתכנית הגרעין של צפון קוריאה, להישאר ערניים למאמצים של צפון קוריאה להתחמק ממשטר הסנקציות.
הסנקציות האמריקאיות והבינלאומיות מטילות מגבלות מסוימות על הסחר עם צפון קוריאה ועל היכולת לעשות שימוש בכוח אדם מצפון קוריאה במסגרת התקשרות עסקית. לפיכך, המסמך מזהיר עסקים אמריקאים מרכישת מוצרים, שירותים, או טכנולוגיה אשר מקורם בצפון קוריאה, שלא במתכוון, וכן מהתקשרות עם עסקים בהם נמצאים אזרחים או נתינים של צפון קוריאה בשרשרת האחזקה, שעבודתם מכניסה כספים לממשלה של צפון קוריאה. 

המסמך נותן כלים לעסקים אמריקאים לאופן זיהוי ניסיונות של צפון קוריאה להסתיר את מעורבותם בייצור ויצוא מוצרים וטכנולוגיות ובמתן שירותים במטרה להתחמק ממשטר הסנקציות כאמור.