רשות הבנקאות האירופית קוראת להאחדת הכללים הקיימים באירופה בתחום הלבנת הון ומימון טרור

 
|22/09/2020 |

רשות הבנקאות האירופאית (EBA – European Banking Authority) פרסמה (10 ספטמבר) את תגובתה לנציבות האיחוד האירופאי שקרא לה במרץ 2020 לבחון כיצד לחזק את המסגרת החוקית באירופה למאבק במימון טרור והלבנת הון.

במסגרת דו"ח המלצות נרחב אשר נפרש על פני 67 עמודים, קוראת רשות הבנקאות האירופאית ליישם מערכת כללים אחידה להתמודדות יעילה יותר עם הלבנת הון ומימון טרור אשר תאפשר צמצום הפערים בין המדינות ותתמודד עם הפערים בגישות הלאומיות השונות ליישום הכללים הקיימים בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

בנוסף, הרשות קוראת לבחינה מחודשת של כלל הגורמים המצויים תחת משטר מניעת הלבנת הון ולהבהרה לסקטור הפיננסי של הדרישות השונות אשר מצופה כי יעמדו בהן בסוגיה זו, בהן גם חיוב בדיווח על כל פעילות חשודה ולא רק על כל העברת כספים חשודה.

לבסוף, ביחס לתחום הנכסים הווירטואליים (VASP), הרשות קוראת להקמה של גוף ציבורי שיפקח ויהיה אחראי על רישום של הנכסים הווירטואליים בשטחי האיחוד האירופאי.