מועצת הביטחון של האו"ם אימצה את החלטה 2462 בעניין הגברת המאבק והידוק שיתוף הפעולה הבינלאומי בנושא מימון טרור

 
|03/04/2019 |

ביום 28.3.2019 אימצה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 2462 אשר קוראת למדינות להגביר את המאבק הגלובלי במימון טרור. ההחלטה מדגישה את חשיבותו של הידוק שיתוף הפעולה הן במישור הלאומי, בין הרשויות במדינה, והן במישור הבינלאומי וקוראת למדינות לבסס תשתית חוקית להקמת מנגנונים לחיזוק המאבק הבינלאומי, בפרט ביחס לחקירתם והעמדתם לדין של המעורבים במימון טרור. ההחלטה מדגישה את חשיבותו של ארגון ה-FATF הקובע את הסטנדרטיים הבינלאומיים בתחום והיא התקבלה פה אחד. בפגישה נכחו שרים ושגרירים מלמעלה מ-70 מדינות בעולם.

נשיא ארגון ה-FATF, מר מרשל בילינגסלי נשא דברים בפתיחת הפגישה והצהיר כי המאבק במימון טרור, ובמיוחד במימונם של ארגוני טרור ממשיך להיות עדיפותו העליונה של הארגון.

ההחלטה קוראת למדינות לקבוע מעשי טרור ומעשי מימון טרור כעבירות פליליות חמורות גם בהיעדר קשר ישיר לפעילות טרור מסוימת. זאת על מנת שמדינות יהיו מסוגלות לחקור, להעמיד לדין ולהטיל סנקציות פליליות מרתיעות, אפקטיביות ומידתיות על יחידים וישויות בגין מקרים של טרור ומימון טרור. ההחלטה מדגישה את הצורך ביישום מיידי של הקפאה של מקורות ומשאבים מכל סוג של פעילי וארגוני טרור.

ההחלטה קוראת למדינות להעריך את רמת הסיכון ביחס למימון טרור במדינה ולזהות סקטורים מסחריים הפגיעים יותר לניצול לצורך מימון טרור, למשל בתחום הבנייה, הסחורות והתרופות.  בדומה לכך, הארגון דורש ממדינות להעריך את רמת הסיכון ביחס למימון טרור הנובע מנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים וכן ביחס לארגונים ללא מטרות רווח.

ההחלטה עומדת על החשיבות של הרשויות למודיעין פיננסי במדינות וקוראת למדינות להרחיב את מקורות המידע של הרשויות ולשפר את יכולת ניתוח המידע שלהן, על ידי פיתוח אינדיקטורים ודגלים אדומים ייעודיים, תוך שיתוף פעולה והתייעצות עם הסקטור הפרטי בנוגע לשיטות פעולה ומגמות חדשות במימון טרור.

ההחלטה קוראת למדינות לעשות שימוש בטכנולוגיות פיננסיות ורגולטוריות חדשות ומתפתחות ליישום אפקטיבי של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ומעודדת את הרשויות המוסמכות במדינות, במיוחד רשויות המודיעין הפיננסי ורשויות המודיעין להמשיך לפתח שותפויות אפקטיביות עם הסקטור הפרטי, לרבות עם המוסדות הפיננסיים, תעשיית הפינטק וחברות המדיה החברתית בנוגע למגמות, מקורות ושיטות חדשות ומתפתחות למימון טרור.

ההחלטה מבקשת לקיים, תוך 12 חודשים, דיון ייעודי מיוחד בנושא סיכוני מימון טרור והאופן שבו יישמו המדינות את הוראות החלטה זו. ההחלטה מבקשת מהמדינות החברות לדווח, עד סוף שנת 2019, בנוגע לצעדים שהן נקטו בהם כדי למנוע מימון טרור, וקובעת כי מוסדות האו"ם יכינו את הדו"ח אשר יידון במסגרת המפגש.