משרד הביטחון הכריז על מספר ארגונים כארגוני טרור

 
|03/04/2019 |

ביום 17.03.2019 חתם שר הביטחון על הכרזות מתוקף סמכותו לפי סעיפים 3, 4 ו-6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור), התשע"ז-2017.

ביום 17.03.2019 חתם שר הביטחון על הכרזות מתוקף סמכותו לפי סעיפים 3, 4 ו 6 -לחוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016 - ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור( התשע"ז 2017-המכריז על "בית הסטודנט הפלסטיני" / "בית אלטאלב אלפלסטיני" ["بيت الطالب الفلسطيني"] כארגון טרור בהכרזה קבועה ועל הארגונים הבאים כארגוני טרור בהכרזה זמנית: 

  • מוסד שאהד לזכויות האדם / "אלמא'ססה אלפלסטיניה לחקוק אלאנסאן (שאהד)" ["المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)"].
  • צדק אחד / "אלעדאלה אלווחדה" ["العدالة الواحدة"].
  • הארגון הערבי לזכויות אדם בבריטניה / "אלמנט'מה אלערביה לחקוק אלאנסאן פי בריטניה" ["المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"].
 
ההכרזות פורסמו ברשומות ביום 01.04.2019.