ישראל דורגה בציון הגבוה ביותר במדד השחיתות הבינלאומי של ארגון Transparency International

 
|03/10/2018 |

ביום 12.9.2018 פרסם ארגון Transparency International (להלן: "הארגון") את דו"ח מדד השחיתות הבינלאומי לשנת 2018 (להלן: "הדו"ח"), במסגרתו דורגה מדינת ישראל, לראשונה, בדירוג הטוב ביותר – "אכיפה פעילה" – בגין הפעולות שבוצעו על ידי רשויות האכיפה בשנים 2014 עד 2017.

ביום 12.9.2018 פרסם ארגון Transparency International (להלן: "הארגון") את דו"ח מדד השחיתות הבינלאומי לשנת 2018 (להלן: "הדו"ח"), במסגרתו דורגה מדינת ישראל, לראשונה, בדירוג הטוב ביותר – "אכיפה פעילה" – בגין הפעולות שבוצעו על ידי רשויות האכיפה בשנים 2014 עד 2017.
 
הארגון, הוא ארגון חברתי-גלובלי, המוביל את המאבק בשחיתות באמצעות יותר מ-90 שלוחות ברחבי העולם. הארגון עובד עם ממשלות, עסקים וגורמים אזרחיים למען פיתוח והטמעת כלים יעילים להתמודדות עם שחיתות. מדד השחיתות של הארגון, המפורסם מדי שנה מאז שנת 1995, מציג את היקפי השחיתות בסקטור הציבורי במבט השוואתי עולמי. 
ישראל היא אחת משתי מדינות בהן חל שיפור משמעותי ביותר (ממצב של "אכיפה מועטה או "ללא אכיפה כלל" למצב של "אכיפה פעילה"). בכך נמנית ישראל בשורה אחת עם שש מדינות נוספות שזכו לאותו הדירוג, המהוות יחד עם ישראל 27% מהיקף הייצוא בעולם, והן - ארה"ב, גרמניה, בריטניה, איטליה, שוויץ ונורבגיה.

על פי הדו"ח, ישראל קיבלה את הציון הגבוה מאחר והיא פועלת באופן אקטיבי נגד תופעות של שחיתות בזירה הבינלאומית, לרבות ריבוי חקירות החל משנת 2014 נגד חברות ישראליות ואנשי עסקים ישראליים והתקדמות ניכרת ביכולת לזהות חשדות לשוחד מול מדינות זרות; מינוי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) כיחידה המטפלת בתביעות שוחד זרות; נקיטת צעדים על מנת להבטיח שימוש במגוון טכניקות חקירה; והגברת השימוש בבקשות עזרה הדדית(Mutual Legal Assistance –  (MLAלצורך בדיקת חשדות לשוחד זר. כמו כן, פעלה ישראל במישורים רבים להעלאת המודעות לנושא, באמצעות הכשרות מקצועיות לרשויות אכיפת החוק השונות ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הכשרות והדרכות לשופטים, רואי חשבון, תאגידים ציבוריים ומסחריים ועוד. 

בין החקירות שצוינו בדו"ח ניתן למנות את החקירות בעניין שיכון ובינוי ופרשת השוחד לעובד זר בקניה בתמורה לקידום פרויקטים, שפיר הנדסה ופרשת השוחד ברומניה, ופרשת השוחד במספנות ישראל - כולם עדיין בשלב חקירה וטרם הוחלט אם להגיש בעניינם כתב אישום. עוד מוזכר בדו"ח הסדר הטיעון עם חברתNIP GLOBAL  שסימל את הפעם הראשונה בה נאכפה החקיקה בגין מתן שוחד לרשויות זרות, ואת ההסדר המותנה שהושג בפרשת השוחד של חברת טבע בארצות הברית בשנת 2016.