ארגון ה-FATF פרסם להערות הציבור שלוש טיוטות של מסמכי הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון עבור עורכי דין, רואי חשבון וחברות המספקות שירותים לנאמנויות וחברות (TCSPs)

 
|17/03/2019 |

בחודש פברואר 2019 פרסם ארגון ה-FATF להערות הציבור שלוש טיוטות של מסמכי הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) עבור מגזרי עורכי הדין, רואי החשבון וחברות המספקות שירותים לנאמנויות וחברות - Trust and Company Service Providers (להלן: "TCSPs"). 

הגישה מבוססת הסיכון (Risk Based Approach) הינה מפתח ליישום יעיל ומידתי של המשטר הבינלאומי ושל החובות החלות תחת הדין הישראלי, למאבק בהלבנת הון, מימון טרור והפצה של נשק להשמדה המוני. 
 
במסגרת דיוני הארגון בחודש יוני 2018 הוחלט לגבש מסמך הנחיות מפורט על מנת לסייע לעו"ד, רו"ח ו-TCSPs, וכן לגורמי הפיקוח על סקטורים אלה, ליישם גישה מבוססת סיכון ולהגביר את מודעותם בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילותו של כל סקטור. במסגרת גיבוש טיוטות מסמכי ההנחיות נערכה עבודת מחקר מעמיקה ומקיפה; מסמכי ההנחיות מספקים הכוונה ודוגמאות בנוגע לשיטות עבודה מומלצות ומפרטים את השלבים המרכזיים ביישום הגישה מבוססת סיכון הן לסקטורים המפוקחים והן לגורמי הפיקוח. 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הסקטורים האמורים. סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור הכרוכים בפעילותו של כל סקטור קשורים לסוגי לקוחותיו, למדינות אליהן הוא נחשף במסגרת עסקיו וכן למגוון השירותים השונים שהוא מציע. הצלחה בזיהוי, ניתוח והערכת הסיכונים הנובעים מגורמים אלו הינה תנאי ראשוני והכרחי בכדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים שזוהו כבעלי רמת סיכון גבוהה.

 הציבור הוזמן להגיש הערות על טיוטת ההנחיות עד ליום 8 באפריל 2019. בכינוס הבא של מליאת הארגון ביוני 2019 ידון הארגון בהערות הציבור ויקבע את הצעדים הבאים בהם יש לנקוט לקראת אימוץ ופרסום מסמכי ההנחיות.