בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אריה (ריקו) שירזי

 
|08/10/2018 |

 
ביום 29.8.18 דחה בית המשפט העליון (כב' השופטים נ' הנדל, א' שהם וג' קרא) את ערעורו של אריה (ריקו) שירזי (להלן: "שירזי") על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שהרשיע אותו בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות רישומים כוזבים והפקת חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון, עבירות איומים ושיבוש הליכי משפט וגזר עליו עונש של שמונה שנות מאסר בפועל וקנס בגובה של מיליון ש"ח. 
 

ביום 29.8.18 דחה בית המשפט העליון (כב' השופטים נ' הנדל, א' שהם וג' קרא) את ערעורו של אריה (ריקו) שירזי (להלן: "שירזי") על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שהרשיע אותו בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות רישומים כוזבים והפקת חשבוניות פיקטיביות, עבירות הלבנת הון, עבירות איומים ושיבוש הליכי משפט וגזר עליו עונש של שמונה שנות מאסר בפועל וקנס בגובה של מיליון ש"ח. 

הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי מתארת מנגנון שהפעיל שירזי למתן הלוואות ללווים בהיקפים גדולים ובריבית קצוצה, שימוש בחשבוניות פיקטיביות במטרה לרמות את רשויות המס, והלבנת הכספים והסתרת מעורבתו בפעילות הפלילית באמצעות שימוש בחשבון פיקדונות בציינג'. בנוסף, כאמור הורשע שירזי גם בעבירות של איומים ושיבוש מהלכי משפט. 

בערעור שהוגש ביקש שירזי לערער הן על הכרעת הדין והן על חומרת גזר הדין. במסגרת טענותיו ביקש להצביע על פגמים שנפלו בהסכם עם עד המדינה, שהיה שותפו; סיווגו כעבריין העיקרי על אף שהיווה מקור מימון בלבד; טענות המכרסמות במהימנות עד המדינה והעדר ראיות סיוע; טענות באשר למחדלי חקירה וטענות הנוגעות לממצאים שבעובדות. 

בדיון בערעור דחה בית המשפט העליון את כל טענותיו של שירזי בנוגע להכרעת הדין של בית המשפט המחוזי וקבע כי אין מקום להתערב בהכרעת הדין, לרבות בקביעתו של בית המשפט המחוזי בדבר תקינות ההסכם שנכרת עם עד המדינה. כמו כן, קבע בית המשפט כי הוכחת בעלותו של שירזי בחשבון הפיקדונות שנוהל בציינג' ודחיית טענתו כי היה רק "ערב" בחשבון, מהווה סיוע לעדותו של עד המדינה, מלמדת על מעורבותו בתכנית העבריינית ומבססת תמיכה בהרשעתו בעבירות הלבנת ההון. בית המשפט דחה גם את הערעור של שירזי על גזר הדין, למטע העמדת תקופת המאסר שנקבעה חלף תשלום קנס על 12 חודשים במקום 18 חודשים. במסגרת הדיון על גזר הדין חזר וקבע בית המשפט העליון כי המגמה בעת האחרונה היא להחמיר ביחס לעבירות כלכליות בפרט כשהן נעשות בתחכום רב, כמו במקרה זה. 

  • ע"פ 486/16 אריה שירזי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 13.9.2018).