הנחיות ארגון ה-FATF ליישום גישה מבוססת סיכון בסקטור ביטוח החיים

 
|25/03/2019 |

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) בסקטור ביטוח החיים. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הגופים העוסקים בביטוח חיים, כדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים בעלי רמת סיכון גבוהה.

הגישה מבוססת הסיכון (Risk-Based Approach) הינה מפתח ליישום יעיל ומידתי של המשטר הבינלאומי ושל החובות החלות תחת הדין הישראלי, למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

1. על מנת לשפר את הבנת ויישום הפרקטיקות בתחום ביטוח החיים, פרסם ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, מסמך הנחיות לגבי אופן יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור זה.  

2. ישנה נטייה כללית לסווג את הסיכון להלבנת הון ומימון טרור בסקטור ביטוח החיים כנמוך באופן יחסי, אולם ישנה מורכבות הנובעת הן מאופיים של מוצרים ספציפיים והן מהמבנה של שוק זה (המבוסס פעמים רבות הן על שימוש במתווכים שונים והן על ניהול סיכון קבוצתי). לפיכך עולה הצורך בגיבוש הנחיות ייחודיות לסקטור זה.  

3. הנחיות ארגון ה-FATF גובשו לאחר עבודת מחקר מעמיקה ומקיפה. התהליך כלל קבלת משוב ותרומת גורמים רלוונטיים מהסקטור הפרטי הגלובלי. ההנחיות שפורסמו מפורטות ומקיפות, ומציגות הן עקרונות והן דוגמאות מעשיות, על מנת לסייע לגורמים הפועלים בתחום ביטוח החיים ליישם באופן יעיל את הגישה מבוססת הסיכון. 

4. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הגופים העוסקים בביטוח חיים. סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור הכרוכים בפעילותו של כל גוף פיננסי קשורים לסוגי לקוחותיו, למגוון המוצרים והשירותים השונים שהוא מציע וכן למדינות אליהן הוא נחשף במסגרת עסקיו. הצלחה בזיהוי, ניתוח והערכת הסיכונים הנובעים מגורמים אלו הינו תנאי ראשוני והכרחי בכדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים שזוהו כבעלי רמת סיכון גבוהה. 

5. מסמך ההנחיות המלא זמין להורדה באתר ה-FATF:  

6. תקציר בעברית, המפרט את עיקרי הנושאים הנדונים במסמך ההנחיות, זמין להורדה באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.