ארגון ה-FATF הגיש דו"ח פעילות לשרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G20

 
|06/09/2018 |

בחודש מרץ 2018 התקיים בבואנוס איירס, ארגנטינה, מפגש משותף של ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) ושל שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה-G20. 

בחודש מרץ 2018 התקיים בבואנוס איירס, ארגנטינה, מפגש משותף של ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) ושל שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה-G20. משתתפי המפגש הביעו את תמיכתם בארגון כגוף הבינלאומי הקובע את הכללים המחייבים את כלל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כמו כן קראו המשתתפים לארגון לחזק את יכולת המשילות שלו ולהגביר את פעילותו במיוחד בנושא המאבק במימון הפצה ("פרוליפרציה") של נשק להשמדה המונית. במסגרת המפגש נתבקש הארגון לעדכן את השרים בנוגע לפעילותו בתחום המטבעות הווירטואליים/נכסים קריפטוגרפים ולהחלת החובות הבינלאומיות בתחום זה. 

בחודש יולי 2018 פרסם הארגון, והעביר לשרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה- G20, דו"ח הסוקר את פעילות הארגון בשנה האחרונה ואת עיקרי הפעילות ומטרותיו לשנה הקרובה, אשר במהלכה תשמש ארצות הברית כנשיאת הארגון.
הדו"ח מציין, כי תחת נשיאות ארצות הברית לשנה הקרובה, יציב הארגון כיעד מרכזי בעדיפות גבוהה את המאבק במימון הפצה של נשק להשמה המונית. בנוסף, הארגון יגביר את פעילותו בתחום המאבק במימון טרור ויפעל  לשיפור האסדרה בתחום הפיקוח על מטבעות וירטואליים. כמו כן, הארגון יבחן כיצד לשפר את הסיוע הטכני שניתן למדינות, ימשיך את בחינת האפשרויות לעיגון מעמדו המשפטי של הארגון ועתידו, וימשיך את פעילותו בתחום הפינטק והרגטק, לרבות בנושא הזיהוי הדיגיטלי. 

ביחס למטבעות וירטואליים, מציין הדו"ח כי הארגון מפתח גישה מקיפה על מנת לתת מענה לשימוש הגובר בנכסים קריפטוגרפים לצורך הלבנת הון ומימון וכי יפעל להטמעת הגנות וחסמים שיסייעו להפחתת הסיכונים ויחד עם זאת יאפשרו המשך פעילות לגיטימית. הארגון יבחן מחדש את הכללים הבינלאומיים והתאמתם לפעילות במטבעות וירטואליים/נכסים קריפטוגרפים. 

בנוגע לשיפור השקיפות והמידע על נהנים, הארגון השלים מחקר בשיתוף עם קבוצת ה- EGMONT (ארגון הגג הבינלאומי של יחידות למודיעין פיננסי) בנוגע לניצול לרעה של ישויות והסדרים משפטיים לצורך הלבנת הון ומימון טרור. המחקר מציג את תפקידם המשמעותי של מתווכים מקצועיים ככלי ליצירת מבנים משפטיים והסיכון לניצולם לרעה על ידי עבריינים. עוד סוקר הדו"ח את פעילות הארגון במסגרת היוזמה לשיתוף פעולה בינלאומי עם שופטים ופרקליטים, שמטרתה ללמוד על אתגרים ושיטות העבודה של שופטים ופרקליטים במסגרת הטיפול בפשיעה פיננסית וחיזוק שיתוף הפעולה הבינלאומי בתחום זה.