הנחיות ארגון ה-FATF ליישום גישה מבוססת סיכון בסקטור ניירות הערך

 
|24/12/2018 |

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) בסקטור ניירות הערך. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הגופים הפיננסיים העוסקים בניירות ערך, כדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים בעלי רמת סיכון גבוהה.​​

​בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) בסקטור ניירות הערך. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הגופים הפיננסיים העוסקים בניירות ערך, כדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים בעלי רמת סיכון גבוהה.

הגישה מבוססת הסיכון (Risk-Based Approach) הינה מפתח ליישום יעיל ומידתי של המשטר הבינלאומי ושל החובות החלות תחת הדין הישראלי, למאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית.
  1. על מנת לשפר את הבנת ויישום הפרקטיקות בתחום ניירות הערך, פרסם בשבועות האחרונים ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, מסמך הנחיות לגבי אופן יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור זה. 
  2. כידוע, סקטור ניירות הערך מאופיין במגוון רחב של נותני שירותים הנבדלים זה מזה בצורה ניכרת, בגודלם, בסוגי המוצרים והשירותים שהם מספקים, באופי לקוחותיהם ובחשיפה הגיאוגרפית שלהם. לפיכך עולה  הצורך בגיבוש הנחיות ייחודיות לסקטור זה. 
  3. הנחיות ארגון ה-FATF גובשו לאחר עבודת מחקר מעמיקה ומקיפה. התהליך כלל קבלת משוב ותרומת גורמים רלוונטיים מהסקטור הפרטי הגלובלי. ההנחיות שפורסמו מפורטות ומקיפות, ומציגות הן עקרונות והן דוגמאות מעשיות, על מנת לסייע לגורמים הפועלים בתחום ניירות הערך ליישם באופן יעיל את הגישה מבוססת הסיכון.
  4. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הגופים הפיננסיים העוסקים בניירות ערך. סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור הכרוכים בפעילותו של כל גוף פיננסי קשורים לסוגי לקוחותיו, למדינות אליהן הוא נחשף במסגרת עסקיו וכן למגוון המוצרים והשירותים השונים שהוא מציע. הצלחה בזיהוי, ניתוח והערכת הסיכונים הנובעים מגורמים אלו הינו תנאי ראשוני והכרחי בכדי לאפשר התמקדות והשקעה של המשאבים הדרושים להתמודדות יעילה עם הסיכונים שזוהו כבעלי רמת סיכון גבוהה.
  5. מסמך ההנחיות המלא זמין להורדה באתר ה-FATF:  לקריאת מסמך ההנחיות המלא​.
  6. תקציר בעברית, המפרט את עיקרי הנושאים הנדונים במסמך ההנחיות, זמין להורדה באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. לקריאת התקציר בעברית. ​