ראש הרשות פרסמה הודעה בנוגע לרשימת ארגון ה-FATF של המדינות והטריטוריות בסיכון

 
|04/03/2018 |

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ביום 4.3.2018 הודעות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. הודעות ראש הרשות מתייחסות לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, בנק הדואר, נותני שירותי מטבע ושירותי מטבע, סוחרים באבנים יקרות ונותני שירות עסקי וזירות סוחר לחשבונו העצמי. 

בהתאם להודעות, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות: איראן (Iran), צפון קוריאה (Democratic People's Republic of Korea), אתיופיה (Ethiopia), עיראק (Iraq), סרביה (Serbia), סרי לנקה (Sri Lanka), סוריה (Syria), טרינידד וטובגו (Trinidad and Tobago), טוניסיה (Tunisia), ונואטו (Vanuatu), ותימן (Yemen).

סעיפים 8(א)(2),(6),(7) ו-11(2)(ו) לצו תאגידים בנקאיים (בהסכמת המפקחת על הבנקים); סעיפים 11(א)(3),(6),(7) ו-(8), 13(2), 14(2)(ו), 16(3)(ב) ו-(ג) לצו בנק הדואר; סעיף 10(ב)(2) ו-(4) לצו המוסדיים;  סעיפים 12(א)(2), (3) ו-(5), ו-15(2)(ה) לצו חברי בורסה; סעיפים 12(2), (3) ו-(4) ו-15(2)(ה) לצו זירות סוחר; סעיף 8(א)(3) לצו נותני שירות מטבע; סעיף 11(א)(2), 12(2)(יא) לצו נותני שירותי אשראי; וסעיף 11(א) סיפא לצו סוחרים באבנים יקרות, לא יחולו לגבי המדינות אתיופיה (Ethiopia), סרביה (Serbia), סרי לנקה (Sri Lanka), טרינידד וטובגו (Trinidad and Tobago) וונואטו (Vanuatu).