בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר את דינם של נאשמים שהורשעו בעבירות מע"מ והלבנת הון

 
|14/06/2021 |

ביום 13.4.2021 גזר בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופט י' עדן) את דינם של יגמור סאמר וראסם שרבאתי ושל חברות הבנייה שהיו בבעלותם, לאחר שהורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות שונות וביניהן עבירות מס חמורות והלבנת הון. בית המשפט השית על סאמר 54 חודשי מאסר בפועל, תשלום קנס בסך מיליון ש"ח ו-6 חודשי מאסר מותנה לצד התחייבות. על שרבאתי, שלא הורשע בעבירות הלבנת ההון, הושתו 45 חודשי מאסר בפועל, תשלום קנס בסך 750,000 ש"ח ו-6 חודשי מאסר מותנה לצד התחייבות. על החברות שבבעלותם הושת קנס בסך מיליון ש"ח. בנוסף לקנס הכספי הורה בית המשפט על חילוט רכוש בהיקף של כמיליון ש"ח.

מכתב האישום המתוקן עלה שהנאשמים פעלו באופן שיטתי יחד עם חברות הבנייה שבבעלותם – "טי סאן בע"מ" ו-"גס בנייה ופיתוח בע"מ" (להלן: "החברות"), לביצועה של תכנית עבריינית שמטרתה גזילת הקופה הציבורית, תוך ביצוע עבירות רבות על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000.

הנאשמים כללו בספרי הנהלת החשבונות של החברות שבבעלותם חשבוניות מס פיקטיביות בסך כולל של 108,375,570 ש"ח, שאותן ניכו בדיווחיהן התקופתיים של החברות שבבעלותם. בנוסף, כדי להקטין את תשלומי המע"מ, הוציאו חלק מחשבוניות המס הפיקטיביות – בסך של 47,590,684 ש"ח – על שם חברות אחרות, מבלי לקבל אישור או היתר מבעלי אותן חברות.


ביחס לעבירות הלבנת ההון הורשעו סאמר והחברות בביצוע עבירות לפי סעיפים 3(א) ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000. מעובדות כתב האישום המתוקן עולה כי החברות, שלהן הוצאו החשבוניות הפיקטיביות, שילמו כנגד החשבוניות הפיקטיביות סך של 10,000,000 ש"ח באמצעות המחאות בנקאיות, אשר נפדו אצל נותני שירותי מטבע על ידי סאמר או מי מטעמו. צוין כי עבירה של הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות מהווה "עבירת מקור" לפי חוק איסור הלבנת הון. בכך, עשו סאמר והחברות פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה בו ו/או בידיעה שהוא רכוש אסור.


בדיון בגזר הדין, התייחס בית המשפט לכך שעל גזר הדין להתייחס להיקפן ותחכומן של העבירות שביצעו הנאשמים. בית המשפט הוסיף וקבע כי שימוש בחשבוניות פיקטיביות אינו רק עבירת מס אלא מרמה בדרגה הגבוהה ביותר וכי הנאשמים גזלו באמצעות מרמה מתוחכמת זו מיליוני שקלים מהקופה הציבורית. בביצוע עבירות אלו פגעו הנאשמים בערכים המוגנים של שמירה על כספי הציבור, עקרון השוויון בנטל המס, שמירה מפני פגיעה בחברה ובקופה הציבורית ובשלטון החוק. לאור זאת קבע בית המשפט כי לעמדתו ההסדר בעניינם של שני הנאשמים מקל עמם וכי הענישה לפעילות שיטתית, מרובת שנים ובהיקף כספי כזה חייבת להיות משמעותית. בית המשפט קבע כי הענישה בעניינו של סאמר צריכה להיות גבוהה מהענישה של שרבאתי, בין היתר כיוון שסאמר הורשע גם בעבירות הלבנת הון, עם זאת בית המשפט הוריד מעט מהעונש שהוסכם כרף העליון בהסדר הטיעון בעניינו של סאמר וזאת רק מכוח עקרון אחידות הענישה ולמרות שסבר כי עונש של חמש שנות מאסר בגין מכלול העבירות שביצע אינו עונש חמור בנסיבות העניין.


תפ (ב"ש) 58992-03-18 מדינת ישראל נ' יגמור סאמר (פורסם בנבו, 13.4.2021)