צו למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית (הכרזה על גורמים זרים המסייעים להפצה ומימון של נשק להשמדה המונית), התשע"ח-2018 פורסם ברשומות.

 
|15/07/2018 |

​​צו למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית (הכרזה על גורמים זרים המסייעים להפצה ומימון של נשק להשמדה המונית), התשע"ח-2018, פורסם ברשומות ביום 12.07.2018​.

צו למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית (הכרזה על גורמים זרים המסייעים להפצה ומימון של נשק להשמדה המונית), התשע"ח-2018, פורסם ברשומות ביום 12.07.2018. הצו, אשר פורסם בהתאם לס' 3(ב) לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, מפרסם את רשימת הגורמים הזרים המוכרזים בהכרזה קבועה במדינת ישראל כגורמים המסייעים להפצה ומימון של נשק להשמדה המונית בהתאם להכרזות אשר פורסמו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם. 

על הגורמים המוכרזים כאמור חלות מגוון סנקציות פיננסיות, במטרה להיאבק במימון והפצת נשק להשמדה המונית על ידי הצרת אפשרות הפעולה של היחידים והארגונים המעורבים בתוכניות למימון והפצת נשק להשמדה המונית.