משרד הביטחון הכריז על אדם זר שהוא פעיל בטרור

 
|25/06/2019 |

​ביום 13.05.2019 חתם שר הביטחון על הכרזות מתוקף סמכותו לפי סעיפים 11(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו- 2016 ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) התשע"ז-2017.

​בצו המאבק בטרור התשע"ט-2018, בתוספת השנייה, אחרי פרט 27 יבוא:

  • חאג'י עבד אל נאסר HAJJI ABD AL-NASIR. 
    AKA:  a) Hajji Abdelnasser   b) Hajji Abd al-Nasr   c) Taha Al- Khuwayt

 

ההכרזות פורסמו ברשומות ביום 03.06.2019.