בית המשפט נעתר לבקשה להארכת תפיסת כספים ב-180 יום תוך התייחסות להתקדמות בחקירה, להיותה חקירה בינלאומית ולהיקף התפיסה

 
|04/04/2019 |

בית המשפט השלום בתל אביב -יפו (כב' השופטת נעה תבור) האריך ביום 27.03.2019 בפעם החמישית את תוקף החזקת התפוס (והקפאת חשבון הבנק) למשך 180 יום נוספים החל מיום 01.04.2019.

צו הקפאה המקורי ניתן ביום 19.02.2017 והתייחס לחשבון בנק אשר בו נתפס סכום של 24,686,342.76 ש"ח. המשיבים הם עורכי דין, אב ובנו, אזרחי דרום אפריקה אשר נחשדו בכך שביצעו עבירות מרמה כלפי לקוחות משרדם ואת כספי המרמה (או חלקם) הפקידו בחשבונות בנק בישראל. ביהמ"ש האריך את תוקף החזקת התפוסים עד ליום 20.11.2017 לאור קיום חשד סביר וראשוני לביצוע עבירות מרמה בדרום אפריקה ועבירות הלבנת הון בישראל. הארכה שניה ניתנה ביום 26.11.2017 עד ליום 27.02.2018 לאחר שהוצג חומר סודי ונספחים בהם פורטו נדבכים נוספים לחשדות והובהר למדינה לגבש עמדתה לעניין נתיב החקירה (עזרה משפטית או חקירה מקומית בחשד לעבירות הלבנת הון בישראל). צו הקפאה בפעם השלישית ניתן ביום 20.03.2018 תוך קביעה כי חומר חקירה שהוצג בפני בימ"ש חיזק את החשדות שהוצגו בדיונים קודמים. ביום 04.09.2019 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים להארכת החזקת התפוסים.

ביהמ"ש נעתר לבקשה החמישית נשוא הדיון, לאחר שהוצגה בפניו התפתחות של ממש בחקירה. חשדות שהיו כלליים בתחילת הדרך הפכו ממוקדיים ומוחשיים עם התקדמות החקירה שהביאה לעיבוי משמעותי של החשדות, כך שהמסמכים שהוגשו על ידי התביעה מקימים חשד סביר בעוצמה בלתי מבוטלת לביצוע עבירות מרמה ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בישראל, כאשר היקף העבירות עולה בהרבה על סכום הכסף התפוס. כן ניתנו הסברים מניחים את הדעת בדבר עיכוב שלא בשליטת היחידה החוקרת, תחזית ריאלית להמשך חקירה וכן הסבר לגבי קצב ההתקדמות השונה מחקירות מקבילות בישראל מאחר ומדובר בחקירה חובקת עולם.

ביהמ"ש קבע שקיימת למדינת ישראל סמכות טריטוריאלית גם לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראל לעניין תפיסה הקבועה בפקודת סדר הדין הפלילי כנגזרת מכך, וקבע כי הפקודה או הפסיקה אינם קובעים מגבלה של פרק הזמן שבו ניתן להאריך החזקה של תפוסים. חלוף הזמן הוא אחד השיקולים המנחים לעניין הארכת החזקת התפוסים ויש לבחון האם תכלית התפיסה נותרה בעינה והאם ניתן באיזון ראוי להשיג את מטרת התפיסה תוך פגיעה פחותה בבעל הקניין. נקבע כי במקרה הנדון, החקירה התקדמה משמעותית וממשיכה להתקדם ועל מנת להותיר אפשרות מעשית של חילוט, אין מנוס אלא להותיר את התפוס בידי המדינה.