הרשות לאיסור הלבנת הון תקיים "שולחן עגול" עם חברות בתחום המטבעות הווירטואליים (Virtual Currency)

 
|29/04/2018 |

​הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לקיים מפגש "שולחן עגול" עם חברות הנותנות שירות במטבעות ווירטואליים. 

ארגון ה-Financial Action Task Force) FATF) (להלן: "הארגון"), כוח המשימה הבינלאומי האמון על התווית הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, פועל בימים לעדכן את ההנחיות הבינלאומיות ובוחן הצורך בהמלצות או כללים מנחים לאסדרת פעילות בתחום המטבעות הוירטואליים בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.

לאור האמור, ולקראת כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 אשר יחיל, בין השאר, חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על חברות הנותנות שירות במטבעות ווירטואליים, מבקשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לקיים מפגש "שולחן עגול" עם חברות אלה.

מפגש ה"שולחן העגול" יתקיים ביום 10.5.2018 (למוזמנים בלבד), ומטרתו היא לסקור את יוזמת הארגון לעדכן את הנחיותיה בתחום המטבעות הווירטואליים, לאפשר לחברות הישראליות הרלוונטיות להשמיע את עמדותיהן בנושא (לשם הצגתן בהמשך בפני הארגון), וכן לשמוע את עמדת הסקטור הפרטי ביחס לחובות שיחולו עליהם בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור החל מחודש יוני 2018.
​​​​​​​​​
חברות וגורמים בתחום המטבעות הווירטואליים המעוניינים לקבל הזמנה למפגש, מתבקשים לשלוח תיאור קצר של מתכונת פעילותם ומסמך הכולל תסמינים או "הדגלים האדומים" להלבנת הון ומימון טרור בסקטור המטבעות הווירטואליים, לדואר אלקטרוני impa-office@justice.gov.il עד ליום 5.5.2018.