פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום נגד נותני שירותי מטבע בעבירות מרמה והלבנת הון

 
|13/06/2018 |

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), הגישה ביום 11.6.18, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, נגד איתי קרטה, (להלן - "נאשם 1"), אביה קרטה (להלן - "נאשמת 2")  וכן נגד חברת קמביו וולוטה בע"מ (להלן - "נאשמת 3"). השלושה מואשמים בעבירות שונות, ביניהן קבלת דבר במרמה וריבוי עבירות הלבנת הון בהתאם לסע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק").


פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), הגישה ביום 11.6.18, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, נגד איתי קרטה, (להלן - "נאשם 1"), אביה קרטה (להלן - "נאשמת 2")  וכן נגד חברת קמביו וולוטה בע"מ (להלן - "נאשמת 3"). השלושה מואשמים בעבירות שונות, ביניהן קבלת דבר במרמה וריבוי עבירות הלבנת הון בהתאם לסע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק").

על פי כתב האישום, הוקמה נאשמת 3 על ידי נאשמים 1 ו-2, אשר מניותיה מוחזקות בידי נאשמת 2, על מנת לבצע רישום אצל רשם נותני שירותי מטבע  כמחויב בפרק ד'1 לחוק. זאת מתוך ידיעה, כי נוכח נסיבות אישיות של נאשם 1 תדחה ככל הנראה בקשה שלו לרישום. במטרה להימנע מסירוב לרישום, קשרו הנאשמים 1 ו-2 קשר להונות את הרשם ולהציג את נאשמת 2 כמי שמבקשת את בקשת הרישום וכנושאת משרה בעסק על מנת להסתיר את דבר היותו של נאשם 1 כמי שעומד בפועל מאחורי העסק המבקש להירשם. 

בתוך כך, אושר הרישום בידי הרשם, ונפתח חשבון בנק בבנק הפועלים, הן בהתבסס על תעודת הרישום במרשם נותני שירותי המטבע שהוצג בעת פתיחת החשבון והן לאור הצהרה כוזבת של נאשמת 2 כי היא בעלת השליטה היחידה בחשבון ושאין נהנים זולתה, בעוד בפועל, היה נאשם 1 הן מורשה חתימה, הן בעל שליטה בחשבון והן נהנה. ניהול החשבון אפשר הפקדת שיקים שקיבלה נאשמת 3 מלקוחות, הענקת מזומן תמורתם וכך את השאת רווחיה של נאשמת 3. במהלך תקופה זו העביר הבנק 125 דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן – "הרשות"), במסגרתם דיווח, כי הנאשם 1 הוא מורשה חתימה, ובכך מנעו נאשמים 1 ו-2 מהבנק למסור לרשות דיווחי אמת כנדרש. 

כתב אישום זה נושא מסר חשוב ביחס לשינוי העקרוני במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על נותני שירותי מטבע, הכולל הליכי אסדרה ורגולציה מקיפים ומשמעותיים. בכלל זה, בחינה מקיפה של הפונה בבקשה לרישום בהיבטי יושרה, יושר ומקור הכספים, שמטרתה יצירת סביבה אמינה בטוחה ויציבה בקרב נותני שירותי המטבע, ומאמץ לאיתור עסקים הנותנים שירותי מטבע תוך הסוואת גורמים עבריינים שמכוונים את הפעילות ומעורבים בה. ענף נותני שירותי המטבע הוגדר כבעל סיכון גבוה להלבנת הון, ועל כן הוגבר מנגנון הפיקוח עליו, הן בהיבטי אסדרה כאמור, והן בהיבטי אכיפה בדומה לכתב אישום זה.

פרטי כתב האישום: ת"פ 25156-06-18 מדינת ישראל נ' קרטה ואח'