תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"ה-2015 הופץ להערות הציבור

 
|17/11/2015 |

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"ה-2015 הופץ להערות הציבור​

ביום 15.11.2015 הופץ להערות תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"ה-2015 (להלן: "התזכיר").
 
התזכיר הופץ מחדש לאחר שפורסם ביום 6.10.2015, לאחר שנכללו בו מספר תוספות ושינויים מהותיים אשר לא נכללו בתזכיר הקודם, לרבות ביצוע תיקון עקיף בהגדרת "שליטה" בחוק איסור הלבנת הון והוראות מסוימות בעניין יישום הסכם פטקא.
 
להלן עיקרי התיקונים המוצעים:
  1. הוראות מיוחדות בדבר ניכוי ודיווח בנוגע לתשלומים ממקור הכנסה אמריקאי.
  2. הסמכה לקביעת תקנות בעניין הודעה ללקוח ומתן זכות טיעון במקרה שבו המוסד הפיננסי מסווג לקוח כתושב או אזרח זר מבלי שאותו הלקוח הצהיר על היותו כזה.
  3. הגבלת השימוש במידע על ידי רשות המסים.
  4. סעיף חובת יישום הסכמים אשר נועד להבהיר שהמדינה מחויבת לקיים את הסכם פטקא והסכם יישום מכוח החוק. הסעיף נדרש, בין היתר, כדי להבטיח שהעברת המידע עומדת בהוראות תקנות העברת מידע למאגרי מידע בחו"ל.
  5. תיקון הגדרת שליטה בחוק איסור הלבנת הון כך שתתאים לסטנדרט הבינלאומי.
  6. שינויים בסעיף העיצומים הכספיים.
 
התזכיר פורסם לציבור באתר קשרי ממשל. ניתן להגיש באמצעות האתר הערות לתזכיר עד ליום 6.12.2015.
 
לצפיה בתזכיר באתר קשרי ממשל לחץ כאן