לאחר התייעצות עם הציבור: הרשות לאיסור הלבנת הון מפרסמת מסמך בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים

 
|21/06/2020 |

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת היום, 21.6.2020, מסמך בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הווירטואליים (Virtual Assets), הכולל רשימת דגלים אדומים ורשימת דגלים לבנים. המסמך שגובש נועד לסייע לסקטור הפרטי ולגורמי האכיפה לזהות ולהתמודד עם הסיכונים עם השימוש הגובר במטבעות וירטואליים 


בחודש דצמבר 2019 פרסמה הרשות טיוטת מסמך "דגלים אדומים" בתחום הנכסים הווירטואליים ((Virtual Asset, אשר כללה סקירה של הסיכונים והאתגרים הנובעים מתחום הנכסים הווירטואליים. מטרת הדגלים האדומים, הינה לסייע לסקטור הפרטי ולגורמי האכיפה להטיב את הזיהוי וההתמודדות עם סיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים מהשימוש ההולך וגובר בנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכס פיננסי מסוג "מטבע וירטואלי". הטיוטה גובשה בתום הליך יסודי ומקיף, שכלל מפגשי שולחנות עגולים עם גורמים בתעשיית הנכסים הווירטואליים והתייעצויות בשיתוף מכלול הרגולטורים הפיננסיים וגופי האכיפה.

 

בנוסף, מכיוון שמדובר בנושא חדשני, פרסמה הרשות טיוטה של המסמך להתייעצות עם הציבור – ולא מסמך סופי. זאת, במטרה לייצר הליך שקוף וקשוב לציבור בתחום חדשני זה וכדי ללמוד מגורמי מקצוע בקרב הציבור. ההליך הניב תוצאות חשובות, כאשר גופים מהותיים בתעשיית הנכסים הוירטואליים, העבירו הערות שבאו לידי ביטוי במסמך הסופי. אחת מן התמורות המשמעותיות, שנבעו משיתוף הפעולה עם הציבור הייתה גיבוש רשימת "דגלים לבנים" – נסיבות מפחיתות סיכון, שיאפשרו לסקטור הפרטי, בשילוב "הדגלים האדומים", לבצע הערכת סיכונים בגישה מבוססת סיכון בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים. יודגש כי, רשימת ה"דגלים הלבנים" תהיה בתוקף כל עוד לא הושלם הליך האסדרה של איסור הלבנת הון בתחום. בנוסף, רשימה זו היא רלוונטית לנכסים וירטואליים שמקורם בנותן שירותים בנכסים וירטואליים, שהוא בעל רישיון שניתן במדינה בעלת רמת סיכון נמוכה מבחינת הלבנת הון ומימון טרור.

 

בין הנסיבות המקלות, ניתן למצוא מצב של נכסים וירטואליים שהתקבלו באופן ישיר מפעולת כרייה – כאשר ניתן לזהות את מקור הכספים למימון פעולת הכרייה. אינדיקציה נוספת יכולה להיות אישור מרשויות המס על תשלום מס בגין רווחים או הכנסות מפעילות בנכסים וירטואליים, כנסיבה מצטרפת לנסיבות מפחיתות סיכון אחרות.

 

נוסף על כך, הערות הציבור תרמו לשינויים והתאמות שנעשו ברשימת "הדגלים האדומים". כך למשל, למסמך נוספו דגלים אדומים הנוגעים לנכסים וירטואליים שהונפקו במסגרת IEO/STO/ICO, בוצעו התאמות בדגלים האדומים הקשורים באלכ"רים, הוסרו דגלים אדומים מסוימים אשר נראה כי לא התאימו לאופי הפעילות בנכסים אלה, ועוד.

 

הליך האסדרה של תחום המטבעות והנכסים הווירטואליים החל בשנת 2014 עם פרסום מסמך מונחי יסוד על ידי ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון נשק להפצה המונית. בחודש יוני 2019 התקדמה האסדרה כאשר בכינוס מליאת ה-FATF אושר תיקון של הסטנדרטים הבינלאומיים, המטיל חובה על כל המדינות להחיל רגולציה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים (Virtual Assets – VAs) ונותני שירותים בנכס וירטואלי (Virtual Asset Service Providers – VASPs). לתיקון התלווה מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום. המשלחת הישראלית בכינוס, בהובלת הרשות, תרמה רבות מהידע והניסיון שנצברו בישראל ונטלה חלק משמעותי בקבלת ההחלטות לקידום עבודת הארגון.