הכרזה על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום) 1945

 
|07/10/2013 |

בימים 2.8.13 ו-22.8.13, הכריז שר הביטחון, מתוקף סמכותו לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, כי הארגונים המנויים להלן הם "התאחדות בלתי מותרת" כמשמעותה בתקנות ההגנה

  • הארגונים המנויים להלן:
  1. "תג-מחיר".
  2. התאחדות המכונה "ג'יש אלאמה" ("צבא האומה") או "jaish al ummah" או בכל שם אחר בו תכונה התאחדות זו, לרבות פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו.
  3. התאחדות המכונה "ג'בהת אלנצרה" או "אחפאד אלצחאבה – בית אלמקדס"  או "AL-Nusra front" או    "Ahfad al Sahaba-beit al –Maqdes"או בכל שם אחר בו תכונה התאחדות זו, לרבות פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו.
  4. התאחדות המכונה "טאלבאן פלסטין" או "טליבאן פלסטין" או "The Palestinian Taliban" או בכל שם אחר בו תכונה התאחדות זו, לרבות פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו.
  5. התאחדות המכונה "אבו מצעב" או "Abu Musab Group" או בכל שם אחר בו תכונה התאחדות זו, לרבות פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו.
  6. התאחדות המכונה "מג'לס שורא אלמג'אהדין- אכנאפ בית אלמקדס" או "מג'לס שורת אלמג'אהדין- אכנאפ בית אלמקדס" ("מועצת השורא של לוחמי הקודש – קצווי ירושלים") או בכל שם אחר בו תכונה התאחדות זו, לרבות פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו.
 

להרחבה: