משרד הביטחון הכריז על מספר ארגונים כארגוני טרור בהכרזה קבועה

 
|07/11/2018 |

ביום 25.10.18 חתם שר הביטחון על הכרזה קבועה מתוקף סמכותו לפי סעיפים 3 ו- 6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) התשע"ז-2017.

ביום 25.10.18 חתם שר הביטחון על הכרזה קבועה מתוקף סמכותו לפי סעיפים 3 ו- 6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) התשע"ז-2017, המכריזה על הארגונים הבאים כארגוני טרור בהכרזה קבועה:

  • "שרכת חאמד ללצראפה/ שרכת אלופאק ללצראפה ואלחולאת" (Hamed Co. for Exchange/ Al Wefaq Co.for Exchange)  
  • "קנאה אלקדס  אלפצ'אא'יה" (Alquds Satellite Channel)
  • "מוסד אילייה לנוער" (Elia Association for Youth)