משרד הביטחון הכריז על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" כארגון טרור בהכרזה זמנית

 
|10/07/2018 |

משרד הביטחון הכריז על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" כארגון טרור בהכרזה זמנית

​ביום 3.7.18 חתם שר הביטחון על הכרזה זמנית מתוקף סמכותו לפי סעיפים 3 ו 4(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) התשע"ז-2017, המכריזה על ארגון "קנאה אלקדס  אלפצ'אא'יה" (Alquds Satellite Channel) כארגון טרור.  ההכרזה פורסמה ברשומות ביום 3.7.18.