ארגון ה-FATF פרסם הודעה בדבר שינויים בהמלצות לנוכח התגברות השימוש בנכסים וירטואליים

 
|04/11/2018 |

​בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון") הודעה בדבר אימוץ שינויים בהמלצות הארגון על מנת להבהיר את תחולתן בנוגע לנכסים וירטואליים. המלצות הארגון קובעות את הסטנדרט הבינלאומי למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. השינויים מבהירים מהן הפעילויות הפיננסית הקשורות לנכסים וירטואליים אשר יחולו עליהן ההמלצות.

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון") הודעה בדבר אימוץ שינויים בהמלצות הארגון על מנת להבהיר את תחולתן בנוגע לנכסים וירטואליים. המלצות הארגון קובעות את הסטנדרט הבינלאומי למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. השינויים מבהירים מהן הפעילויות הפיננסית הקשורות לנכסים וירטואליים אשר יחולו עליהן ההמלצות. הארגון הגיע להבנה כי יש לפעול במהירות בכדי למנוע שימוש בנכסים וירטואליים ושירותים פיננסים הקשורים בהם למטרות הלבנת הון ומימון טרור. 
 
 
בתוך כך, הארגון הוסיף שתי הגדרות חדשות להמלצות - "נכסים וירטואליים" ("Virtual Assets") - ייצוג דיגיטלי של ערך שניתן לסחור בו או להעבירו בצורה דיגיטלית ושניתן להשתמש בו למטרות תשלום או השקעה; וכן "נותני שירותים בנכסים וירטואליים" - מי שאינם מוסדרים בדרך אחרת תחת ההמלצות ואשר מבצעים, דרך עיסוק, אחת או יותר מהפעילויות הבאות בשם/עבור אחרים:המרה של נכס וירטואלי במטבע (fiat currency), המרה של נכס וירטואלי אחד לאחר, העברה של נכס וירטואלי, שמירה וניהול של נכס וירטואלי (נותני שירותים של ארנקים דיגיטליים מסוימים), וכן מתן שירותים פיננסיים להנפקות של מטבעות וירטואליים (Initial Coin Offerings). כמו כן, התווספה להמלצות קביעה לפיה על מדינות להחיל את משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור על נותני שירות בנכסים וירטואליים, הכולל חובות לעניין הליכי זיהוי והכרת הלקוח, בקרה מתמשכת,  שמירת מסמכים, דיווח על פעולות חשודות וכן חובת רישוי או רישום להבטחת הציות.

הארגון מדגיש כי על כל המדינות לקדם חקיקה בנושא בכדי למנוע שימוש לרעה בנכסים וירטואליים. עוד מודגש כי על המדינות לפעול בגישה מבוססת סיכון, אשר דורשת ניתוח ומיפוי הסיכונים הנובעים מהפעילות בנכסים וירטואליים והחלת מנגנוני פיקוח בהתאם. 
הארגון יפרסם מסמך הנחיות מעודכן בנושא אסדרה ופיקוח של נותני שירות בנכסים וירטואליים בגישה מבוססת סיכון ומסמך הנחיות לרשויות האכיפה בנושא זיהוי וחקירת פעילויות עברייניות הקשורות לנכסים וירטואליים.