ארגון ה-FATF פרסם מסמכי הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון בסקטור ניירות ערך ובסקטור ביטוחי החיים

 
|04/11/2018 |

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון") הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) בסקטור ניירות ערך ובסקטור ביטוחי החיים. הגישה מבוססת הסיכון מהווה בסיס ליישום המלצות הארגון, הקובעות את הסטנדרט הבינלאומי המחייב למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון") הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון (Risk Based Approach) בסקטור ניירות ערך ובסקטור ביטוחי החיים. הגישה מבוססת הסיכון מהווה בסיס ליישום המלצות הארגון, הקובעות את הסטנדרט הבינלאומי המחייב למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. הגישה דורשת מגורמי הפיקוח ומהגופים הפיננסים לזהות, לנתח ולהבין את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור אליהם הם חשופים בכדי להתמקד ולהשקיע משאבים בפעילויות שזוהו כבעלות רמת סיכון גבוהה.
 
מסמך ההנחיות בתחום ניירות הערך מציג את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור הנובעים מעסקאות בניירות ערך וכן מציע צעדים לצמצום הסיכונים. מסמך ההנחיות סוקר את הסוגים השונים של נותני השירותים בניירות ערך והמודלים העסקיים שלהם וכן מציג את המאפיינים העיקריים בעסקאות ניירות ערך אשר עשויים להיות מנוצלים לרעה על ידי עבריינים. מבין המאפיינים ניתן לציין עסקאות אנונימיות, עסקאות בינלאומיות, עסקאות בהיקפים גבוהים, עסקאות מהירות ועסקאות ברמת תחכום גבוהה. מסמך ההנחיות מבהיר את התפקיד והאחריות של נותני השירותים בניירות ערך למניעת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.  

מסמכך ההנחיות בתחום ביטוחי החיים סוקר את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בסקטור ביטוחי החיים. המסמך מציג אינדיקטורים ודוגמאות של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקיימים במגוון של מוצרי ביטוחי חיים. ההנחיות מדגישות כי על הערכת הסיכונים בתחום זה  לשקף את אופי, גודל ומורכבת העסק ואת החשיבות במעורבותה של ההנהלה הבכירה בהתוויית ומימוש המדיניות מוכוונת הסיכון למניעת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.