הישג לאומי אסטרטגי: מדינת ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF, הארגון הבינ"ל היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

 
|10/12/2018 |

מליאת ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת ההון ומימון הטרור, החליטה היום על צירופה של מדינת ישראל לארגון. מדובר בארגון בינלאומי יוקרתי המונה 35 מדינות חברות בלבד, שקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום. לאחר ביקורת מקיפה שערך הארגון בישראל בשנה האחרונה, דו"ח הביקורת הסופי מעלה כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

ההצטרפות לארגון תאפשר למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, תשפר את מעמדה הבינלאומי של המדינה, תשפר יכולתו של הסקטור הפיננסי לפעול בזירה הבינ"ל, תתרום לחיזוק הכלכלה ולסקטור העסקי בישראל, ולמיצוב ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות. כמו כן, ההצטרפות לארגון תשפר את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור שיתוף הפעולה הכלכלי והמשפטי. 

בין השותפים הרבים לתהליך היו חברים גופי האכיפה: משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, פרקליטות המדינה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; רגולטורים: בנק ישראל, הרשות לניירות ערך, רשות שוק ההון, משרד התקשורת, משרד הכלכלה, רשות התאגידים, הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, מועצת רואי החשבון במשרד המשפטים; גופי מודיעין וביטחון: שב"כ, מוסד, אמ"ן, משרד הביטחון, מל"ל, מט"ל, וכן מטות משרדי הממשלה: משרד האוצר, משרד החוץ, משרד המשפטים מטה הסנקציות, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (יחידת החילוט) ועוד. בנוסף, בתהליך היו מעורבים ותרמו כ-40 גופים מפוקחים מהסקטור הפרטי, לרבות: בנקים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, חברות ביטוח וגמל, נותני שירותי מטבע, זירות סוחר, בנק הדואר, לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, הבורסה ליהלומים  ועוד.

דו"ח הביקורת על מדינת ישראל, שפורסם לצד ההכרזה על הצטרפותה לארגון, כולל סקירה מקיפה של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל וכן בוחן כיצד ועד כמה ישראל מיישמת את הסטנדרטים הבינלאומיים שקבע הארגון. ממצאי הדו"ח קובעים כי ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום המאבק במימון טרור והלבנת הון, בשורה אחת עם מדינות דוגמת ארה"ב ובריטניה.

נקודות מרכזיות מתוך הדו"ח: 
  • הדו"ח ממקם את ישראל כאחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המשטר, ומעניק ציוני הצטיינות נדירים בשלושה נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור, אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה. 
  • במדינת ישראל בוצעה הערכת סיכונים מהמעמיקות והיסודיות בעולם: במדינה קיימת הבנה טובה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הניצבים בפניה, ופעילות הרשויות והמדיניות שלהן תואמות את הסיכונים שזוהו. 
  • שיתוף הפעולה הלאומי בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור הוא מקיף וכולל את כלל הרשויות הרלבנטיות, אשר יוצרות יחד פלטפורמה יעילה לפיתוח אסטרטגיה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. צוות העל בראשות היועץ המשפטי לממשלה מתווה בהצלחה את המדיניות ושיתופי הפעולה של גופי האכיפה.
  • פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה מהאפקטיביות ביותר בעולם (בין שתי הרשויות המובילות בעולם). גופי האכיפה מבצעים שימוש אפקטיבי במודיעין הפיננסי שמתקבל מהרשות וממקורות נוספים, וחוקרים באופן אפקטיבי עבירות הלבנת הון. בין השנים 2017-2014 הוגשו בממוצע לשנה 50 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון, כאשר 34 מתוכם הסתיימו בהרשעה, וזאת בהתאם לסיכונים הלאומיים. 
  • הרשויות פועלות ביעילות על מנת לחלט את ההכנסות הנובעות מפשיעה ואת תוצרי הפשיעה בהצלחה גבוהה מאוד; ישראל תעדפה את נושא החילוט, ועל כן התוצאות עולות בקנה אחד עם פרופיל סיכון הלבנת ההון במדינה. בין השנים 2017-2013, חילטה ישראל כ- 24.6 מיליון אירו בממוצע בשנה.
  • ישראל פיתחה מגוון רחב של מנגנונים יעילים למאבק בטרור ובמימון טרור; המדינה נוקטת פעולות אכיפה יעילות ביותר בטיפול בעבירות מימון טרור, בהתאם לסיכוני מימון טרור במדינה; מאמציהם הפרואקטיביים של רשויות הביטחון יעילים במניעת פעילות טרור עוד בשלביה המוקדמים. בין השנים 2017-2013, 37 תיקים הגיעו לכדי הרשעות בגין עבירה אחת או יותר של מימון טרור, בנוגע ל-26 בני אדם וישויות משפטיות.  
  • נמתחה ביקורת על כך שישראל טרם החילה את משטר איסור הלבנת ההון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותים לחברות ולנאמנויות, וכן על כך שלא הטילה חובות דיווח על פעולות חשודות על עורכי דין ורואי חשבון, כנדרש בסטנדרטים הבינ"ל. בנוסף, נקבע שחלק מהרגולטורים הפיננסיים טרם השלימו יישומו של מודל פיקוח מבוסס סיכון. 

ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force) הינו גוף בין-ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה- G7. מדובר בכח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד נדיר יחסית, לפתוח את שורותיו למדינות נוספות והזמין מתוך עשרות מדינות מעוניינות רק מספר מצומצם של מדינות, וביניהן ישראל, לפתוח בהליך הצטרפות לארגון. 
מדינת ישראל השקיעה משאבים רבים בשנתיים האחרונות בהיערכות מקיפה לביקורת הבינלאומית שביצע הארגון. זאת, מתוך הכרה בחשיבות ההליך ובתוצאותיו ובהשפעתו על המוניטין הבינלאומי של מדינת ישראל בכל הנוגע למאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור.  הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים הובילה עבודת המטה הממשלתית של תהליך ההצטרפות המורכב, במהלכו שרת המשפטים איילת שקד ומנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור קידמו ההליך ברמה האסטרטגית וליוו ההכנות מקרוב, והיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט בהכוונת ומיקוד פעילות כל גופי האכיפה בהתאם לסיכוני המדינה. 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "ההצטרפות לארגון היא הישג לאומי ברמה המדינית, התורם ליכולתה של ישראל להיאבק במימון טרור בזירה הבינלאומית, מחזק את הכלכלה הישראלית, ממצב את ישראל כמדינה אטרקטיבית להשקעות בינלאומיות, ומשפר את מעמדם של גופים בסקטור הפיננסי הישראלי ואת יכולתם לפעול בכלכלה העולמית. הדבר מאפשר למדינה להיות שותפה בעיצוב המדיניות העולמית בתחומי המאבק במימון טרור והלבנת ההון. משרד המשפטים בראשותי, באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון, יזם והובילו את מהלך ההצטרפות הדרמטי לארגון ותמך בקידום מהיר של מהלכי חקיקה רבים אשר נדרשו לצורך עמידה בסטנדרטים הגבוהים שנדרשו לשם קבלה לארגון. אני מודה לד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש המשלחת הישראלית לארגון, לצוות הרשות, ולמטה המשרד בניהולה של המנכ"לית, אמי פלמור, על ההובלה המוצלחת של תהליך מקצועי ומורכב זה". 

מר מרשל בילינגסלי Mr. Marshall Billingslea , נשיא ארגון ה- FATF: "אני מברך את מדינת ישראל על קבלתה לארגון ה- FATF. במסגרת הליך הביקורת המקיף לבחינת משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, הוכיחה ישראל בהצלחה כי היא משיגה תוצאות טובות בזיהוי וטיפול בסיכונים הניצבים בפניה. סיום הליך הביקורת איננו נקודת הסיום, אלא מהווה עבור ישראל נקודת פתיחה להמשך חיזוק המשטר. אנו בטוחים כי לאור מחויבותה של ישראל להגן על יושרת המערכת הפיננסית שלה, המדינה תפעל במהירות להטמיע את הפעולות המומלצות בדו"ח הביקורת. החברות ב-FATF פותחת פרק חדש לישראל והיא תעשיר את ה- FATF כארגון. אני בטוח שהניסיון והפרספקטיבה של ישראל יעניקו תרומה חשובה לעשיית הארגון".
היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט: "אימוץ דו"ח הביקורת של מדינת ישראל על ידי ארגון ה-FATF  והצטרפותה לארגון משקף את העשייה של כל גופי אכיפת החוק בישראל, את שיתוף הפעולה שלהם בכל הנוגע לאכיפה כלכלית משולבת ואת המחויבות העמוקה של מדינת ישראל להיאבק בפשיעה החמורה, בהלבנת ההון ובמימון הטרור. אני רואה חשיבות רבה בהמשך ביסוס וחיזוק היכולות של מובילי המאבק בתופעות חמורות אלו, כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה האפקטיבית במקורות המימון ובתשתית הפיננסית של ארגוני הפשיעה והטרור בישראל. אבקש להודות לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן, על ריכוז הפעילות בתחום, ועל תרומתה הניכרת לביסוס מעמדה של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל בין המדינות המתקדמות בעולם"

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "מדובר בהישג שמעיד על עוצמתו של משרד המשפטים כמשרד מטה המוביל תהליכי עבודה וחקיקה מורכבים ברמה חוצת ממשלה, וכמשרד עם יכולות תכנון, הנחיה וביצוע ברמה הגבוהה ביותר. החלטת ה-FATF  היא תוצאה של תהליך סדור ואינטנסיבי, שהמשרד הקצה לו משאבים ויצר מעטפת אסטרטגית וארגונית שאפשרה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להוביל את המהלך בהצלחה יוצאת דופן. הרשות, בהובלתה של ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ובגיבוי מלא של שרת המשפטים והמשרד, הצליחה לרתום למהלך עשרות גופי ממשלה ומגזר פרטי, ולא פחות חשוב – לבצע תהליך פנימי של מיקוד ואפקטיביות שהפך אותה ליחידה מצטיינת בממשלה ובעולם. זו ההזדמנות להודות לשותפים הרבים במשרדנו ומכלל הרשויות ומשרדי הממשלה  על התגייסותם ותרומתם הרבה לתהליך."

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הדוח משקף את קפיצת המדרגה המכרעת שביצעה ישראל בשני העשורים האחרונים בתפיסתה את תחום, הנחוצים להגנה על יושרת המערכת הפיננסית הישראלית ועל בטחונה, וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי. אני גאה במיוחד בדירוג ההצטיינות הגבוה שהוענק לרשות לאיסור הלבנת הון, כאחת משתי הרשויות האפקטיביות ביותר בעולם. מדובר בהישג לאומי אסטרטגי משמעותי, שהינו פרי מאמץ משותף של עשרות גורמי ממשל, ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור. ברצוני להודות לשותפים הרבים לתהליך בשנתיים האחרונות, ובייחוד לשרת המשפטים ומנכ"לית המשרד, ליועץ המשפטי לממשלה, וכן לכל שותפינו הרבים מגופי האכיפה, הביטחון, הרגולטורים, הסקטור הפרטי, ועובדי הרשות, אשר תרמו תרומה משמעותית להצלחה של מדינת ישראל בהליך וממשיכים לשתף פעולה על מנת לשפר את אפקטיביות המשטר בישראל."