ארגון ה-FATF פרסם הודעה בעניין הליך התייעצות עם הסקטור הפרטי בנושא הוראת הפרשנות להמלצה 15 העוסקת בהחלת המשטר על נכסים וירטואליים

 
|17/03/2019 |

בחודש פברואר 2019 פרסם ארגון ה-FATF הודעה בעניין הליך התייעצות עם הציבור בנוגע להוראת הפרשנות להמלצה 15 העוסקת בהחלת המשטר על נכסים וירטואליים.

במסגרת ארבעים ההמלצות של הארגון המהוות את הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית, נקבע בהמלצה 15 כי על מדינות לזהות, להעריך ולמגר את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למוצרים או טכנולוגיות חדשים על מנת לוודא כי לא נעשה בהם שימוש לרעה למטרות הלבנת הון או מימון טרור.

לאחר שבחודש אוקטובר 2018 אימץ הארגון שינויים בהמלצה 15 אשר נועדו להחיל את המלצות הארגון על פעילות בנכסים וירטואליים, הוחלט להתקין גם הוראת פרשנות להמלצה זו, על מנת להבהיר את אופן החלת הסטנדרטים על נכסים וירטואליים ונותני שירות בנכסים וירטואליים. במסגרת התיקונים להמלצות הארגון שאומצו באוקטובר 2018 נקבעה הגדרה רחבה של נכסים וירטואליים, הוחל המשטר על נותני שירות בנכסים וירטואליים לרבות יישום גישה מבוססת סיכון לצורך הפחתת הסיכונים והחלת חובות רישוי/רישום ופיקוח על הסקטור. 

מלאכת ניסוח הוראת הפרשנות להמלצה 15 הושלמה והיא תאומץ על ידי הארגון בכינוס המליאה בחודש יוני 2019. עם זאת, פסקה (b)7 להוראת הפרשנות, בדבר חובות הזיהוי ושמירת מסמכים החלות על נותני שירות בנכסים וירטואליים בעת העברות כספים, טרם אושרה סופית וזאת משום שהארגון מעוניין לקבל את הערות הסקטור הפרטי בנוגע להוראות אלה.

הציבור הוזמן להגיש הערות על פסקה (b)7 להוראת הפרשנות עד ליום 8/4/2019. במפגש הבא של הארגון עם הסקטור הפרטי, במאי 2019, ידון הארגון בהערות הציבור ויקבע את הצעדים הבאים בהם יש לנקוט לקראת השלמת אימוץ הוראת הפרשנות להמלצה 15 שאמור להתבצע בחודש יוני 2019.