ממצאי מפגש מליאת ארגון ה-FATF ביוני 2019, בסימן 30 שנה לארגון

 
|30/06/2019 |

מליאת ארגון ה-FATF התכנסה בתאריכים 16-21 ביוני 2019 באורלנדו (פלורידה, ארה"ב) בסימן 30 שנה להקמת הארגון. במסגרת המליאה נדונו נושאים רבים הנוגעים לקידום המשטר העולמי למאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית, וכן התקבלו החלטות ואומצו מסמכים המקדמים את עבודת הארגון.

מליאת ארגון ה-FATF התכנסה למפגש השלישי שלה תחת הנשיאות האמריקאית, בתאריכים 16-21 ביוני 2019 באורלנדו (פלורידה, ארה"ב). המליאה הייתה בסימן 30 שנה להקמתו של הארגון, אשר הוקם בשנת 1989. חשיבותו הגוברת של הארגון בפיתוח וקידום מדיניות גלובאלית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור משתקפת בין היתר בהחלטה להרחיב את מנדט הארגון כך שיהיה פתוח ולא מוגבל בזמן ובהחלטה מס' 2462 (2019) שלמועצת הביטחון של האו"ם בנושא מאבק במימון טרור ממרץ 2019, שהכירה בחשיבות הארגון. המליאה נערכה בראשותו של נשיא הארגון המכהן מארה"ב, מר מארשל בלינגסלי, אשר יסיים את תפקידו בסוף החודש, אז תעבור נשיאות הארגון לסין למשך שנה.  

המשלחת הישראלית, בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, השתתפה בדיונים הרבים, תרמה מהידע והניסיון שנצברו בישראל במסגרת הפרויקטים השונים ונטלה חלק משמעותי בקבלת ההחלטות לקידום עבודתו של הארגון. במהלך הדיונים אף הוזכרה ההצלחה הגדולה של כנס המומחים השנתי של הארגון והסדנה המיוחדת לשופטים ופרקליטים בנושא העמדה לדין והרשעה בתיקי מימון טרור אשר התקיימו בישראל בחודש מרץ 2019. 

המליאה עסקה במגוון רחב של נושאים הנוגעים למשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור וההגנה על המערכת הפיננסית העולמית מפני סיכונים אלו. בין הנושאים שנדונו, נכללים:
  • נכסים וירטואליים: בהמשך לתיקון המלצה 15 (מתוך 40 ההמלצות) של הארגון, בחודש אוקטובר 2018, אומץ כעת תיקון לנוסח ההערה הפרשנית לאותה המלצה, אשר מבהיר את אופן החלת הסטנדרטים שמציב הארגון בנוגע לנכסים וירטואליים; כמו כן פורסם מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על העיסוק בנכסים וירטואליים ועל נותני שירות בנכסים וירטואליים, אשר מיועד הן למדינות ורגולטורים והן לגורמים בשוק הפרטי.
  • מאבק במימון טרור: פורסמה הצהרה בנוגע לפעולות הארגון לזיהוי דרכי המימון של דאע"ש, אל-קאעידה וארגוני טרור אחרים; כמו כן אומץ מדריך לביצוע הערכת סיכוני מימון טרור. 
  • פרסום מדריכים ליישום גישה מבוססת סיכון בנוגע לנותני שירותים עסקיים (עורכי דין, רואי חשבון ונותני שירותי נאמנות והקמת תאגידים).
  • ייזום פרויקט לבחינה אסטרטגית של אופן פעולת הארגון, בחינת התפקיד וההשפעה של תהליך הביקורת על המדינות, וכן זיהוי תמריצים לשינויים חיוביים. 
  • קידום נושא המאבק במימון הפצה של נשק להשמדה המונית, ומאמצים לשיפור המאבק בתחום זה.

עוד במסגרת המליאה:
  • הוחלט על צירופה של ערב הסעודית כחברה ה-39 בארגון ה-FATF.  
  • בנוגע למדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים ביישום המשטר למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לראשונה מאז החליט הארגון בחודש יוני 2016 להשעות את הסנקציות (counter-measures) על איראן, החליט הארגון כעת, בהמשך להצהרה הפומבית שפורסמה בחודש פברואר 2019, לקרוא לכלל מדינות העולם לדרוש בחינה פיקוחית מוגברת של סניפים וחברות-בנות של מוסדות פיננסיים מאיראן. הארגון הביע אכזבה מהיעדר ההתקדמות המספקת של איראן בתכנית העבודה שקבע לה (אשר אמורה הייתה להיות מושלמת עוד בינואר 2018) וקרא לה להשלים עד לחודש אוקטובר את החקיקה הדרושה לאימוץ אמנת פלרמו ואמנת האו"ם למאבק במימון טרור, שאם לא כן יקרא הארגון למדינות העולם להפעיל מנגנוני דיווח מוגבר רלוונטיים, או דיווח שיטתי, על פעולות פיננסיות מול איראן, וכן לחייב ביקורת חיצונית מוגברת על קבוצות פיננסיות בקשר עם סניפים או חברות-בנות שלהן באיראן.
  • הוחלט להוציא את סרביה מרשימת המדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים ביישום משטר למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ולהכניס את פנמה לרשימה זו.
  • התקיים דיון בדוחות הביקורת של יוון ושל הונג קונג ובדוח המעקב של איסלנד. 
  • הוצגו הנושאים אשר יעמדו בראש סדר העדיפויות של הנשיאות הסינית הנכנסת, בראשם הבחינה האסטרטגית של אופן פעולת הארגון, אך גם חיזוק היכולות של רגולטורים ליישום משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור וכן המשך הטיפול בסיכונים הנובעים מטכנולוגיות חדשות.