ארגון ה-FATF פרסם הערה פרשנית וכן מסמך הנחיות בנושא נכסים וירטואליים

 
|26/06/2019 |

ארגון ה-FATF פרסם הערה פרשנית בנושא תחולת המלצותיו על נכסים וירטואליים וכן מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על העיסוק בנכסים וירטואליים ועל נותני שירות בנכסים וירטואליים. 

מליאת ארגון ה-FATF, אשר התכנסה בתאריכים 16-21 ביוני 2019 באורלנדו (פלורידה, ארה"ב), אימצה הערה פרשנית להמלצה מס' 15 (מתוך 40 המלצות הארגון) העוסקת בתחולת ההמלצות על העיסוק בנכסים וירטואליים וכן מדריך ליישום גישה מבוססת סיכון על מגזר זה. אימוץ ההערה הפרשנית והמדריך משלים את המהלך שהחל בעדכון המלצה 15 באוקטובר 2018 לאור התפתחויות טכנולוגיות, שירותים ומוצרים חדשים הנוגעים לנכסים וירטואליים.

ההערה הפרשנית הבאה להבהיר את המלצה 15 (INR.15), מגדירה כללים מחייבים החלים הן על מדינות והן על נותני שירות בנכסים וירטואליים; ביניהם החובה להעריך ולפעול למזעור הסיכונים הקשורים לפעילות בנכסים וירטואליים ולנותני שירות בהם. בנוסף, על המדינות לקיים משטר רישוי או רישום של נותני שירות בנכסים וירטואליים, להכפיף אותם לפיקוח הגורמים הרלוונטיים ואף לוודא אכיפה וענישה במקרים של אי-עמידה בחובותיהם בתחום של מאבק בהלבנת הון ומימון טרור. עוד, על נותני השירות לבחון ולמזער סיכונים להלבנת הון ומימון טרור, בדומה לכל גוף מפוקח אחר, וליישם את האמצעים הקבועים בהמלצות ה-FATF כולל בדיקות להכרת הלקוח, שמירת רישומים, העברת דיווחים, בדיקה מול הרשימות במסגרת יישום סנקציות כלכליות ועוד.

המדריך ליישום גישה מבוססת סיכון בנוגע לנכסים וירטואליים ונותני שירות בנכסים וירטואליים מעדכן מסמך דומה משנת 2015 ומבהיר כיצד יש ליישם את המלצות הארגון בהקשר של נכסים וירטואליים. במסגרת הכנת המסמך, אשר המשלחת הישראלית הייתה שותפה מרכזית לגיבושו, התקיימה גם התייעצות עם המגזר הפרטי (כחלק מהמפגש השנתי של הארגון עם המגזר הפרטי שהתקיים בוינה בחודש מאי).

ארגון ה-FATF אף הקים קבוצת ייעודית, אשר המשלחת הישראלית בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חברה בה, שמטרתה לעמוד בקשר עם הקהילה, האקדמיה והתעשייה, על-מנת להסביר כיצד רואה הארגון את הסדרת התחום מבחינת משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, וכן על-מנת לעקוב אחר התפתחות הכלים הטכנולוגיים אשר יאפשרו לגורמים הפועלים בתחום הנכסים הוירטואליים לעמוד בכללי הארגון. התקדמות ההסדרה והפתרונות הטכנולוגיים תיבחן בעוד כשנה.