ארגון ה-FATF פרסם הצהרות המעדכנות את רשימת המדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. ראש הרשות פרסמה הודעה בנוגע לרשימת ארגון ה-FATF של המדינות והטריטוריות בסיכון

 
|02/07/2019 |

ביום 21.6.19 פרסם ארגון ה-Financial Action Task Force) FATF) (להלן: "הארגון") שתי הצהרות המעדכנות את רשימת המדינות הנמצאות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור, ואת רשימת המדינות הנמצאות בהליכים של תיקון ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

ביום 2.7.19 פרסמה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הודעות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות, בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. הודעות ראש הרשות מתייחסות לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר, חברי בורסה, מנהלי תיקים, גופים מוסדיים, נותני אשראי, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי, מפעיל מערכת לתיווך באשראי וזירות סוחר.


בהצהרה הראשונה, ההצהרה הכללית (Public Statement), המתייחסת לצפון קוריאה ולאיראן, חזר הארגון על עמדתו שלפיה צפון קוריאה טרם טיפלה בליקויים המשמעותיים בתחום הלבנת הון ומימון טרור, וכן על האיום שהיא מהווה על יציבות המערכת הפיננסית העולמית. על כן קורא הארגון למדינות לנקוט אמצעי מנע (counter measures) על מנת להגן על המערכת הפיננסית שלהן מפני הסיכונים המתמשכים והמשמעותיים של הלבנת הון ומימון טרור שמקורם במדינה זו. הארגון מאשר מחדש את קריאתו מפברואר 2011 וקורא לכל המדינות לייעץ לגופים הפיננסיים בשטחן ליישם צעדים יעילים וסנקציות כלכליות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון של האו"ם, על מנת להגן על המגזרים הפיננסיים מפני הלבנת הון, מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית ומימונו.  

באשר לאיראן, למרות התחייבותה, ביוני 2016, לתקן ליקויים אסטרטגיים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, איראן טרם השלימה את התיקונים הנדרשים שקבע לה הארגון במסגרת תכנית הפעולה ובכך לא עמדה ביעדים שהוצבו לה. לפיכך, ובהתאם להחלטה שהתקבלה על ידי הארגון בפברואר 2019, קורא הארגון למדינות להפעיל פיקוח מוגבר על סניפים ושלוחות של מוסדות פיננסיים איראניים. הארגון הביע את אכזבתו מהיעדר ההתקדמות המספקת של איראן וקבע כי אם איראן לא תבצע את הרפורמות הנדרשות בחקיקה עד אוקטובר 2019 ידרוש ממדינות להפעיל שני אמצעי מנע נוספים, דהיינו, מנגנון דיווחים מוגבר ביחס לעסקאות פיננסיות; ופיקוח חיצוני מוגבר ביחס לקבוצות פיננסיות בהתייחס לשלוחות וחברות בת שלהן באיראן. הארגון קורא לכל המדינות ליישם בקרות מוגברות ביחס לקשרים ופעילות פיננסית עם יחידים וישויות משפטיות איראניות, באופן העולה בקנה אחד עם המלצה 19 של הארגון.  

ההצהרה השנייה, (Improving Global AML/CFT Compliance), מעדכנת את רשימת המדינות שבהן נמצאו ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, אך הן משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של הארגון. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר החובות מתחום הלבנת הון ומימון טרור, אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון לתיקונם. המדינות הללו הן: איי הבהאמה (The Bahamas), בוטסואנה (Botswana), קמבודיה (Cambodia), גאנה (Ghana), אתיופיה (Ethiopia), פקיסטן (Pakistan),  סרי לנקה (Sri Lanka), סוריה (Syria), טרינידד וטובאגו (Trinidad and Tobago), תוניסיה (Tunisia), תימן (Yemen) ופנמה (Panama),  שהתווספה לרשימה על ידי הארגון במפגש המליאה האחרון.  

בתוך כך, ביום 2.7.19 פרסמה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הודעות בהתאמה לשתי ההצהרות של הארגון לעיל. הודעות ראש הרשות מתייחסות לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר, חברי בורסה, מנהלי תיקים, גופים מוסדיים, נותני אשראי, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי, מפעיל מערכת לתיווך באשראי וזירות סוחר.  

בהתאם להודעות, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות: איראן (Iran), צפון קוריאה (Democratic People's Republic of Korea), איי הבהאמה (The Bahamas), בוטסואנה (Botswana), קמבודיה (Cambodia), גאנה (Ghana), אתיופיה (Ethiopia), פקיסטן (Pakistan), פנמה (Panama),  סרי לנקה (Sri Lanka), סוריה (Syria), טרינידד וטובאגו (Trinidad and Tobago), תוניסיה (Tunisia) ותימן (Yemen). 

ההוראות שלהלן הנוגעות לפעילות מול מדינות בסיכון, לא יחולו לגבי המדינות אתיופיה (Ethiopia),  סרי לנקה (Sri Lanka), טרינידד וטובגו (Trinidad and Tobago), איי הבהאמה (The Bahamas), בוטסואנה (Botswana), גאנה (Ghana) , קמבודיה (Cambodia) ופנמה (Panama),: סעיפים 8(א)(2),(6),(7) ו-11(2)(ו) לצו תאגידים בנקאיים (בהסכמת המפקחת על הבנקים); סעיפים 11(א)(3),(6),(7) ו-(8), 13(2), 14(2)(ו), 16(3)(ב) ו-(ג) לצו בנק הדואר; סעיף 10(ב)(2) ו-(4) לצו המוסדיים; סעיפים 12(א)(2), (3) ו-(5), ו-15(2)(ה) לצו חברי בורסה; סעיפים 12(2), (3), (4) ו-(5) ו-15(2)(ה) לצו זירות סוחר; סעיף 11(א)(2), 12(2)(יא) לצו נותני שירותי אשראי; סעיף 11(א) סיפא לצו סוחרים באבנים יקרות; סעיף 11(א)(2), 12(א)(2) ו-13(2)(י)  לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי.