ארגון ה-FATF קיים את מפגש מליאת אוקטובר 2020, בפעם השנייה באופן ווירטואלי בצל מגבלות הקורונה, במסגרתה הוחלט לתקן את ההמלצות לצורך חיזוק המאבק במימון הפצה של נשק להשמדה המונית

 
|25/10/2020 |

ארגון ה-FATF קיים את מליאת חודש אוקטובר 2020 באופן מקוון בצל משבר נגיף הקורונה. במסגרת המליאה אושרו תיקונים להמלצות בעניין הערכת וצמצום סיכונים למימון הפצה של נשק להשמדה המונית, אומץ דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר, ונידונו ההשפעות של נגיף הקורונה על המערכת הפיננסית ודרכי התמודדות עם אתגרים אלו. מליאה זו הייתה הראשונה תחת הנשיא הגרמני, ד"ר מרכוס פלייר, אשר יכהן לתקופה של שנתיים.

ארגון ה-FATF קיים מפגש מליאה מקוון בין התאריכים 21-23/10/2020, זאת בצל המגבלות הנובעות ממשבר נגיף הקורונה. למרות האתגרים הרבים עמם מתמודדות מדינות בשל המשבר, הארגון הדגיש כי הוא נחוש להמשיך לקדם את המאבק הגלובאלי בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון הפצת נשק להשמדה המונית. את המשלחת הישראלית לארגון מובילים נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, בראשות ד"ר שלומית ווגמן-רטנר.
 
עיקרי הנושאים שנדונו במליאה:
התמודדות עם משבר נגיף הקורונה:
במסגרת המליאה נסקרו השפעות משבר נגיף הקורונה על מדינות וכלכלות והמשך הניצול לרעה של המצב על ידי גורמי פשיעה לצורך ביצוע עבירות פיננסיות שונות. ה-FATF הדגיש את החשיבות בכך למדינות תמשכנה ביתר שאת להקדיש מאמצים לזהות, להעריך, ולהבין את פעולותיהם של העבריינים ולהמשיך ביישום המלצות הארגון באופן מלא ואפקטיבי כדי למנוע ולצמצם את הסיכונים שזוהו. בנוסף, ה-FATF נקרא לסייע למדינות ברשת הגלובאלית במאבקן בהלבנת הון ובמימון טרור במיוחד בתקופת משבר הקורונה, בדגש על המשך ביצוע הליכי הביקורות.
על מנת להמשיך בעשייה של הארגון, ה-FATF דן באפשרויות להמשך קיום תהליכי הביקורת הבינלאומית והליכי המעקב, אשר נדחו באפריל 2020 בשל משבר נגיף הקורונה. הוסכם כי תיושם גישה גמישה להמשך קיום הליכי הביקורת, כולל אפשרות לעשות ביקורי שטח באופן משולב (היברידי), כאשר חלק מצוות המעריכים יהיה נוכח פיזית בשטח וחלק ישתתף באופן מקוון, וכן אפשרות לדחיית ביקורי שטח ככל שנדרש. הוסכם כי גישה זו תיושם גם בנוגע לביקורי שטח הנערכים במסגרת הליכי המעקב אחרי השלמת תוכניות הפעולה של מדינות ברשימה האפורה. 
 
מדינות תחת פיקוח מוגבר ומדינות בסיכון גבוה (הרשימה האפורה ושחורה):
באפריל 2020 ה-FATF נתן ארכה של 4 חודשים בלוחות הזמנים של תוכניות הפעולה למדינות הנמצאות בהליכים של תיקון ליקויים במשטר אסור הלבנת ההון ומימון הטרור שלהן ולמדינות המוכרזות ככאלו בסיכון גבוה (הרשימה האפורה והרשימה השחורה). מאז ה-FATF בחן את דוחות ההתקדמות של 9 מדינות.
במליאת זו הוחלט להסיר את איסלנד ואת מונגוליה מהרשימה האפורה, לאחר שעמדו בהצלחה בתוכניות הפעולה לתיקון הליקויים שנתגלו במשטר של כל אחת מהן, כולל עריכת ביקור שטח על אף האתגרים הנובעים ממשבר נגיף הקורונה. הרשימה השחורה נשארה ללא שינוי.
 
תיקון ההמלצות בעניין הערכת וצמצום סיכונים למימון הפצה של נשק להשמדה המונית:
מליאת הארגון אישרה תיקונים להמלצה 1 ולהערה הפרשנית שלה (R.1 ו-INR.1) בהקשר של מימון הפצה של נשק להשמדה המונית (מימון פרוליפרציה). העדכונים מחייבים מדינות וגורמים במגזר הפרטי לזהות, להעריך, לנהל ולצמצם את הסיכונים להפרות פוטנציאליות, אי-יישום, או התחמקות ממשטרי סנקציות הקשורים למימון פרוליפרציה.
בנוסף, בעקבות התיקון של המלצה 1, אישרה המליאה תיקונים גם להמלצה 2 ולהערה הפרשנית החדשה שלה (R.2 ו-INR.2) במטרה לחזק את שיתוף הפעולה, התיאום, ושיתוף המידע בין גורמים ברמה המדינתית בהקשר של מימון פרוליפרציה.
בעקבות עדכונים אלו המליאה החליטה לגבש מדריך ייעודי חדש לעניין הערכה וצמצום סיכוני מימון פרוליפרציה, במטרה לבהיר את התיקונים להמלצות ולמנוע השלכות לא רצויות כגון פגיעה בהכלה הפיננסית.
 
אימוץ דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר:
המליאה אישרה אימוץ של דו"ח משותף של ה-FATF וקבוצת ה-Egmont בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר (Trade-Based Money Laundering/Terrorism Financing) המדריך בוחן טיפולוגיות הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר, מתייחס לאתגרים שונים ומציע אמצעים ושיטות עבודה מומלצות לסיכול פעולות אלו. הדו"ח הוכן על ידי צוות מומחים מצומצם ממספר מדינות, כולל מומחים מהרשויות הרלוונטיות בישראל. הדו"ח יפורסם בשבועות הקרובים בכפוף לאישור קבוצת ה-Egmont, ובהמשך תפורסם גם רשימת דגלים אדומים בהקשר זה.
 
עדכון מודיעיני בדבר ערוצי המימון של דאע"ש ואל-קעידה:
הארגון אימץ את העדכון המודיעיני המסווג התקופתי בדבר דרכי המימון של ארגוני הטרור דאע"ש ואל-קעידה. את הכנת העדכון המודיעיני הובילה קבוצת העבודה האופרטיבית של הארגון (ה-RTMG), אשר בה מכהנת כיו"ר משותף ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר.
 
קיום מפגש המומחים השנתי – JEM:
המליאה החליטה לקיים את מפגש ה-JEM לשנת 2020 באופן מקוון. המפגש יתקיים בתאריכים 23-25/11/2020, ובין היתר יידונו שלושה פרויקטים חדשים של ה-FATF: הלבנת הון שמקורו בפשיעה סביבתית, סחר לא חוקי בנשק ומימון טרור, ומימון פעילות טרור הנובעת ממניעים אתניים או גזעניים. 

 

לסיכום המלא של מליאת אוקטובר 2020 באתר ארגון ה-FATF