ארגון אגמונט פרסם מסמך העוסק באוטונומיה המבצעית של היחידות למודיעין פיננסי

 
|07/11/2018 |

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון אגמונט (להלן: "הארגון" או "ארגון אגמונט"), מסמך המסייע לממשלות, ליחידות מודיעין פיננסי ולבעלי עניין נוספים, בהבנת המאפיינים הדרושים לשם הקמת יחידות מודיעין פיננסי עצמאיות. הארגון הינו גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של למעלה מ- 150 מדינות.  ​

בחודש אוקטובר 2018 פרסם ארגון אגמונט (להלן: "הארגון" או "ארגון אגמונט"), מסמך המסייע לממשלות, ליחידות מודיעין פיננסי ולבעלי עניין נוספים, בהבנת המאפיינים הדרושים לשם הקמת יחידות מודיעין פיננסי עצמאיות. הארגון הינו גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של למעלה מ- 150 מדינות.  
 
המסמך אשר מתבסס על סקירת מספר רב של דוחות ביקורת בינלאומיים, מפרט את המאפיינים שעל יחידות המודיעין הפיננסי לאמץ על מנת שתוכלנה לפעול באופן עצמאי. ממסמך זה עולה, כי המאפיינים העיקריים שמאפשרים את עצמאותן של יחידות מודיעין פיננסי, נבחנים לפי הקטגוריות הבאות: המבנה הארגוני של היחידה; התקציבים והמשאבים המוקצים לה; אופן מינוי וסיום תפקיד של ראש היחידה, בכיריה ועובדיה; ההגנה על מידע והחלפת מידע; וכן פרמטרים הנוגעים לאחריות, שקיפות, ישירות ומנהיגות. 

המסמך של ארגון אגמונט מדגיש, כי העצמאות אינה המטרה לכשעצמה, אלא היא מהווה אלמנט יסודי התומך באפקטיביות היחידה למודיעין פיננסי. העצמאות הנדרשת היא מלאה, אך אינה מייתרת את מנגנוני הפיקוח עליה, באמצעים ממשלתיים. המסמך כולל גם נספח לבדיקה ולהערכה עצמית ומסייע בזיהוי תחומים בהם ניתן לחזק את האוטונומיה של היחידה.  

יחידות המודיעין הפיננסי ממלאות תפקיד מרכזי באספקת המידע הפיננסי המודיעיני לרשויות אכיפת החוק החוקרות עבירות הלבנת הון ומימון טרור. היעדר אוטונומיה מבצעית בפעילות יחידות אלה תערער לא רק את אפקטיביות פעילותן, אלא גם תשפיע ישירות על פעילות האכיפה של עבירות הלבנת הון ומימון טרור.