האיחוד האירופאי מקים מאגר מידע ביחס לחולשות במשטרי איסור הלבנת הון במוסדות פיננסיים ביבשת

 
|25/05/2021 |

האיחוד האירופאי הודיע (6 מאי) על הקמת מאגר מידע מרכזי שיהיה משותף לרשויות ביבשת ויכלול מידע על חולשות במשטרי איסור הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים, ישמש עבורו ככלי התרעה נוסף וישפר את יכולותיהן של הרשויות לפיקוח ועריכת ביקורות על אותם מוסדות.

ה-EBA  (איגוד הבנקאות האירופאי) העביר להתייחסות הציבור שני מסמכים אודות מאגר המידע העתידי לרבות מסמך קונקרטי אודות הצעדים שיינקטו כדי להבטיח על אבטחת המידע במאגר.

המידע במאגר יתייחס לחולשות שזוהו במוסדות פיננסים בהקשרי איסור הלבנת הון ומימון טרור ויועבר לרשויות הן ב"שליפה" (לבקשת הרשות) והן ב"דחיפה" (ה-EBA יעביר לרשויות מידע שהוא מוצא לנכון כרלוונטי).


ה-EBA הודיע כי ההצעות מועברות לעיון/התייחסות הציבור עד ל-17 ליוני ולאחר מכן הוא יחל בשלבים הפרקטיים של הקמת המאגר שמטרתו הינה שיפור היכולת של החברות באיחוד האירופאי להתמודד עם הלבנת הון ומימון טרור תוך הנגשה מקסימלית של מידע רלוונטי ביחס לחולשות במשטרי הלבנת הון במוסדות הפיננסיים השונים.


יצוין כי המאגר צפוי לכלול גם מידע ביחס לצעדים שננקטו לתיקון של אותה "חולשה" במשטר הלבנת הון, ובכך למעשה צפוי לשמש גם ככלי הרתעה כנגד מוסדות פיננסיים שייכנסו לאותן רשימות אשר עשויים להיות גם מוסדות מחוץ לשטח האיחוד האירופאי אשר להם פעילות פיננסית בשטח האיחוד.