בית המשפט המחוזי דחה את בקשת דן כהן לקבלת שיפוי מהמדינה במקרה שיחויב בהשבת כספים לחברת החשמל

 
|15/04/2019 |

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט יעקב שינמן) קיבל ביום 25.3.19 את בקשת פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) (להלן: "המבקשת") כנגד דן כהן (להלן: "כהן"), וקבע כי הכספים שחולטו ממנו במסגרת ההליך הפלילי אינם נחשבים לכספיו שלו, היות שהושגו בעבירה, ומשכך, יש לדחות את טענתו כי חיובו האפשרי ע"י חברת החשמל בתובענה העיקרית בהליך האזרחי, משמעותו חיובו להחזיר את אותו סכום פעמיים, ולכן על המדינה לשפותו.

חברת החשמל הגישה תובענה כנגד כהן, חברת סימנס- Siemens AG וסימנס ישראל (להלן: "סימנס"), אורן אהרונסון, שלמה דניאל (להלן: "דניאל") וחברת Oakfield Ltd. (להלן: "אוקפילד"), להשבת כלל הכספים שהועברו ע"י חברות סימנס לאהרונסון ודניאל (לרבות באמצעות אוקפילד) לצורך תשלומי שוחד לגורמים בחברת החשמל, במטרה שאלו יפעלו לקידום ענייניהן בחברת החשמל ויסייעו להן לזכות בהתקשרויות עם חברת החשמל ומכרזיה. 

ברקע התובענה האזרחית של חברת החשמל, נוהל הליך פלילי בגין פרשת השוחד, במסגרתו הורשע כהן בעבירות המיוחסות לו וחולט סכום השוחד בסך 4 מיליון שקלים מכספיו לידי המדינה. בהתאם לכך, טענה חברת החשמל בכתב התביעה המתוקן כי על הנתבעים, לרבות כהן, להשיב לה את אותם סכומי הכסף וטובות ההנאה שהתקבלו על ידם כשוחד. 

מנגד, טען כהן, שמכיוון שסכום השוחד חולט והופקד בידי המדינה, שהיא בעלת המניות היחידה (דה פקטו) של חברת החשמל, אז אין לחייב אותו להשיב את אותו סכום פעמיים. לטענתו, מאחר שהנכס מוחזק כאמור בידי המדינה, המדינה היא זו שעליה להחזירו לידי חברת החשמל, במיוחד מכוחם של דיני עשיית עושר ולא במשפט. 

המדינה טענה בתגובה, כי כלל לא מדובר בתשלום כפול, שכן החילוט הינה הליך הנלווה להליך הפלילי, והחיוב הנדרש בתובענה של חברת החשמל צומח ממערכת הדינים האזרחית. זאת ועוד, מלכתחילה הכספים להם טוען כהן אינם שייכים לו ולא היו שלו, ומכאן הטענה שהוא משלם פעמיים יסודה בטעות.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות המדינה, וקבע כי תכלית החילוט בהליך הפלילי היא למנוע מקרים בהם עבריין נותר עם פירות העבירה בידיו. כספי החילוט כלל אינם נחשבים לכספים של הנאשם, היות והושגו בעבירה, ולכן החילוט אינו פוגע בכיסו של העבריין המורשע. כך גם נדחתה טענת כהן, לפיה המדינה מרוויחה פעמיים, הן מהחילוט והן מהיותה בעלת המניות העיקרית בחברת החשמל, מכיוון שהחילוט אינו טובת הנאה למדינה אלא הליך "מעין עונשי" לטובת הקופה הציבורית בכללותה. 

על כן, בית המשפט הורה על קבלת בקשת המדינה לסילוק על הסף, ומחיקת ההודעה לצד שלישי שהגיש כהן כנגד המדינה.

  • ​ת"א 46448-03-13 חברת החשמל לישראל בעמ ואח' נ' כהן ואח'
  • ת"א 15085-12-08 siemens AG ואח' נ' אהרונסון ואח'