חוק המאבק בטרור (תיקון) התשע"ח-2018 פורסם ברשומות

 
|04/03/2018 |

ביום 14.02.18 פורסם ברשומות  חוק המאבק בטרור (תיקון) התשע"ח-2018. התיקון לחוק נועד לייעל את הליך ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור שפורסם על ידי ארגון ה-(Financial Action Task Force (FATF.

​ביום 14.02.18 פורסם ברשומות חוק המאבק בטרור (תיקון) התשע"ח-2018. התיקון לחוק נועד לייעל את הליך ההכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור שפורסם על ידי ארגון ה-(Financial Action Task Force (FATF.
 
התיקון לחוק מעביר את סמכות ההכרזה מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לשר הביטחון, בדומה להכרזות על ארגוני טרור בישראל המבוצעות מכוח חוק המאבק בטרור. בנוסף, התיקון מאפשר אימוץ אוטומטי ומידי, לתקופה מוגבלת, של ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור של מועצת הביטחון של האו"ם. ההכרזה הזמנית תישאר בתוקפה למשך תקופה מוגבלת של עד שלושה חודשים, עם אפשרות להאריך את התקופה בעוד שלושה חודשים כאשר מדובר בארגון טרור, ובשישים ימים כאשר מדובר בפעיל טרור. בתקופה זו תיערך, לגבי ארגון טרור, הבדיקה האם יש היתכנות להכריז עליו כארגון טרור ישראלי, ולגבי פעיל טרור יחיד תבוצע בדיקה על מנת לוודא שלא מדובר באזרח או תושב ישראלי, שכן חוק זה מאפשר הכרזה רק על פעילי טרור זרים.

האימוץ המידי הזמני של ההכרזה בישראל יאפשר למוסדות הפיננסיים לפעול באופן מידי להקפאת כספים ופעולות פיננסיות בחשבונותיהם של גורמים מוכרזים, כפי שנדרש בסטנדרים הבינלאומיים.​