בית המשפט הרשיע את ירון בלוא ואחרים בביצוע עבירות כלכליות

 
|04/03/2018 |

ביום 23.01.18 הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת נאוה בן-אור) את ירון בלוא, ירון בלווא בע"מ, פרץ ואסא קופר ואחרים בעבירות כלכליות ועבירות הלבנת הון. ​

ביום 23.01.18 הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת נאוה בן-אור) את ירון בלוא, ירון בלווא בע"מ, פרץ ואסא קופר ואחרים בעבירות כלכליות ועבירות הלבנת הון. הנאשמים הורשעו בעבירות של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון וחלק מהנאשמים הואשמו גם בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור לפי ס' 4 לחוק איסור הלבנת הון.

ברקע הפרשה עמדו הסדרים כובלים בין קבלני שירותי גיזום שונים אשר סיפקו שירותי גיזום לחברת החשמל על פי מכרז, לפיו אחד מהצדדים יזכה במכרז לאחר שיגיש הצעת מחיר שהוסכם עליה מראש, בעוד שהאחרים יגישו "הצעות גיבוי" כדי להציג בפני וועדות המכרזים סביבה תחרותית תקינה. בתמורה, הזוכה במכרז יעסיק את האחרים כקבלני משנה, ישלם להם סכום מוסכם או מתוך ציפייה להדדיות במכרזים אחרים.

בהכרעת הדין, בית המשפט קיבל את עמדת המדינה לפיה ניתן להרשיע בעבירת הלבנת הון גם במקרים בהם הפעולה ההופכת את הרכוש לרכוש אסור לא הושלמה טרם ביצוע הפעולה המהווה פעולת ההלבנה. 

בנוסף, לראשונה, בית המשפט קבע, כי השתתפות במכרז יכולה להוות מרמה לצורך ביסוס עבירת המקור של קבלת דבר במרמה, כאשר הפעולות הקשורות במכרז (כגון חתימה על חוזי ההתקשרות, הגשת חשבוניות עבור עבודות שבוצעו, קבלת הכספים  ועוד), מהוות פעולה ברכוש אסור לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, על כל סכום המכרז.  

ת"פ (י-ם) 18291-12-12 מדינת ישראל נ' ירון בלוא ואח'