בנק ישראל פרסם קול קורא לקבלת מידע עבור הצוות הבין משרדי לתיאום רגולטורי בנוגע לנכסים וירטואליים

 
|27/12/2018 |

בנק ישראל פרסם ביום 18.12.18 קול קורא המזמין את הציבור להגיש לצוות הבין משרדי לתיאום רגולטורי בנוגע לנכסים וירטואליים (להלן: "הצוות"), התייחסויות לסוגיות עליהן יש לתת את הדעת בעת הבחינה של אסדרה של השימוש בנכסים וירטואליים. ​

 בנק ישראל פרסם ביום 18.12.18 קול קורא המזמין את הציבור להגיש לצוות הבין משרדי לתיאום רגולטורי בנוגע לנכסים וירטואליים (להלן: "הצוות"), התייחסויות לסוגיות עליהן יש לתת את הדעת בעת הבחינה של אסדרה של השימוש בנכסים וירטואליים. 
 
נוכח הפעילות הרגולטורית המתבצעת בנושא הנכסים הווירטואליים על ידי כלל חברי הצוות, כל אחד בתחומי אחריותו וסמכותו, הצוות סבור כי יש מקום לחזק את שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הרגולטורים האמונים על נושא הנכסים הווירטואליים ולייחד לו צוות בין משרדי. 

הצוות מעוניין לבצע מעקב אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם, ולבחון את הסוגיות הנוגעות להחלת הרגולציה על השימושים השונים בטכנולוגיות החדשניות והשלכותיהן על הפעילות הכלכלית והיציבות הפיננסית. 

הצוות מורכב מנציגים של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך, משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות המיסים, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מערך הסייבר הלאומי ובנק ישראל. הצוות מבקש ליצור  בסיס ידע בנושא עבור הרגולטורים והציבור, על מנת לגבש המלצות בדבר המדיניות הרגולטורית הרצויה. 

הצוות מבקש את התייחסות הציבור, בין היתר, לנושאים הבאים: החסמים העיקריים, רגולטוריים ושאינם רגולטוריים, איתם מתמודדים בעלי עניין ישראליים העוסקים בנכסים וירטואליים כאשר הם מבקשים לפעול בישראל ולשווק את מוצריהם, וכן בהקשר של גיוס כספים באמצעות נכסים וירטואליים (ICO); הסיכונים הגלומים בשימוש ובפעילות נכסים וירטואליים; המידע הרלבנטי אשר על הרגולטורים לאסוף לצורך מעקב אחר התפתחות התעשייה; וכיצד יכולה טכנולוגיה זו לסייע בהתמודדות מול האתגרים הנוגעים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

המעוניינים, יוכלו להגיש את התייחסותם לבנק ישראל לכתובת הדוא"ל Elazar.maor@boi.org.il עד לתאריך 31/12/2018 .