ארגון ה-FATF ו-Egmont פרסמו דו"ח משותף בנושא הסתרת זהות נהנים

 
|06/09/2018 |

בחודש יולי 2018 פרסמו ארגון ה-FATF וארגון Egmont, ארגון הגג הבינלאומי של יחידות למודיעין פיננסי, דו"ח משותף שנושאו הסתרת נהנים (Beneficial Owners), והסיכונים הנובעים מהשימוש לרעה בהסוואת הבעלות והשליטה על נכסים שהושגו באופן בלתי חוקי.  

בחודש יולי 2018 פרסמו ארגון ה-FATF וארגון Egmont, ארגון הגג הבינלאומי של יחידות למודיעין פיננסי, דו"ח משותף שנושאו הסתרת נהנים (Beneficial Owners), והסיכונים הנובעים מהשימוש לרעה בהסוואת הבעלות והשליטה  על נכסים שהושגו באופן בלתי חוקי (להלן הדו"ח).  

הדו"ח סוקר כיצד ישויות משפטיות, הסדרים משפטיים ומתווכים מקצועיים יכולים לסייע לפושעים להסתיר תוצרי עבירה. מטרת הדו"ח היא לסייע למדינות ולרשויות המדינה, לרבות גופים ומוסדות פיננסיים, להבין את מהות הסיכונים ובתחום זה ולמנוע את ניצולם לרעה. 
ידוע כי עבריינים מפעילים מגוון טכניקות ומנגנונים להסתרת הבעלות וההחזקה של תוצרי עבירה. הדו"ח מדגיש את חשיבות יישום המלצות ארגון ה-FATF  בנושא על מנת להבטיח כי לרשויות המוסמכות תהיה גישה למידע נאות ועדכני בכל הקשור לבעלות ושליטה בנכסים.

הדו"ח מציג ומנתח למעלה ממאה תיקים מרחבי העולם המראים כי ישויות משפטיות בכלל וחברות מדף בפרט הן מאפיין מרכזי בטכניקת הסתרת הנהנה הסופי, בעוד שחברות קש ומניות למוכ"ז מנוצלות פחות למטרה זו. אנשים פרטיים וחברות השואפים להסתיר את הנהנה הסופי ישתמשו קרוב לוודאי בשילוב של שליטה ישירה ועקיפה ובריבוד של שרשרות הבעלות על הנכסים, ובמקרים רבים תוך שימוש במתווכים מקצועיים וצדדים שלישיים, כמו גם באנשי קש כגון בני משפחה ושותפים עסקיים. יש לציין כי ארבעה  מהתיקים שמופיעים בדו"ח התרחשו בישראל. 

הדו"ח מציג רשימה מקיפה של אינדיקטורים, שקיומם עלול להעיד על שימוש בטכניקה של הסתרת הנהנה. רשימת האינדיקטורים רוכזה לאחר קבלת מידע רב מרשויות למודיעין פיננסי בעולם ומהסקטור הפרטי הפיננסי ולאחר ניתוח מעמיק של התיקים. רשימת האינדיקטורים מחולקת למספר תחומים, ביניהם אינדיקטורים הקשורים להתנהלות הלקוח בעת השימוש בנכס ואינדיקטורים הקשורים להליכי העברת כספים והכספים עצמם. 

  •  לקריאת הדו"ח המלא בנושא הסתרת הנהנה