בג"ץ מביע תמיכה במאבק בהלבנת הון בחברות האשראי

 
|22/09/2020 |

שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, דחה (31 אוגוסט 2020) עתירה כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א במסגרתו חברת שירותים פיננסים ישראלית (ששמה לא פורסם מטעמי חיסיון) הלינה על כך שבקשתה לרישיון מורחב למתן שירותי אשראי נדחתה לאחר שרשות שוק ההון התנגדה לבקשה כיוון שהמשטרה העבירה לה מידע חסוי על מעורבות בכירים בחברה בהלבנת הון.  שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, דחה (31 אוגוסט 2020) עתירה כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א במסגרתו חברת שירותים פיננסים ישראלית (ששמה לא פורסם מטעמי חיסיון) הלינה על כך שבקשתה לרישיון מורחב למתן שירותי אשראי נדחתה לאחר שרשות שוק ההון התנגדה לבקשה כיוון שהמשטרה העבירה לה מידע חסוי על מעורבות בכירים בחברה בהלבנת הון.

בית המשפט קבע כי המערערים לא הציגו עילה משכנעת מדוע יש להעדיף את מניעת הפגיעה הפוטנציאלית בחופש העיסוק שלהם על פני מניעת הפגיעה בשלום הציבור ובאינטרס הציבורי, אותם נועד לממש חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. זאת, תוך הדגשה כי "על המפקח לבחון בין היתר אם מתקיימות במבקש נסיבות המטילות דופי ביושרו וביושרתו". 
 
כמו כן, בית המשפט קבע כי המערערים יישאו בעלות ההוצאה המשפטית של המדינה על הערעור וביטל את הסעד הארעי שניתן לחברה אשר אפשר לה להמשיך לפעול למשך כחודש.

עע"מ  5725/20