הזמנה להצגת עמדות בעניין צמצום השימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר במשק הישראלי

 
|24/10/2013 |

הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוקמה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 749 מיום 17.9.13, החליטה לקיים הליך שעניינו מתן אפשרות ליחידים ולתאגידים שיש להם עניין להציג את עמדותיהם בפניה, בנוגע לשאלת צמצום השימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר ועידוד המעבר לאמצעי תשלום חליפיים.

 


יצוין כי, כאשר אנו משלמים באמצעים מבוססי נייר כגון מזומן או צ'ק אשר ניתן להסב אותו, אנו עלולים לסייע בעקיפין לגידול בהון השחור בישראל, בעיקר אם התשלום בסכום גבוה. מטרת הוועדה לבחון אפשרויות שונות למעבר לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים, על חשבון אמצעי התשלום מבוססי הנייר, אשר יספקו יעילות, בטיחות ואמינות בעת ביצוע התשלום.
לפרטים אודות אופן הצגת ניירות עמדה בפני הועדה
לקישור לידיעה אודות אישור הממשלה להקמת צוות לבחינת צמצום השימוש במזומן
להחלטת הממשלה