דגלים אדומים במתן שירות עסקי

 
|02/09/2015 |

הרשות לאיסור הלבנת ומימון טרור פרסמה היום מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של עורכי דין ורואי חשבון, כאשר הם נותנים שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הרשות לאיסור הלבנת ומימון טרור פרסמה היום מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של עורכי דין ורואי חשבון, כאשר הם נותנים שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
 
מטרת המסמך היא לסייע לעורכי דין ולרואי חשבון להיערך לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014, אשר נכנס לתוקפו היום, 2.9.2015. כזכור, הצו מחיל חובות שונות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין ורואי חשבון, לרבות החובה לזהות את לקוחותיהם, לקיים הליך הכרת הלקוח, ולהעריך האם בשירות העסקי המבוקש קיים סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור.
 
ה"דגלים האדומים" נועדו לסייע לעורכי הדין ורואי החשבון ליישם את הוראות הצו, תוך נקיטת גישה מבוססת סיכון במסגרת הליך הכרת הלקוח הנדרש על פי הצו, הבנת אופי ומטרת השירות העסקי וסוג השירות שניתן. זאת, כדי למנוע מצב שבו נותן השירות העסקי ינוצל לרעה למטרות הלבנת הון או מימון טרור ללא ידיעתו. 
 
המסמך מפרט מספר דוגמאות נפוצות ל"דגלים אדומים" ביחס ללקוח, מקור או יעד הכספים, ובהתאם לסוג השירות העסקי הניתן (כמוגדר בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000). ככל שקיימים "דגלים אדומים" רבים יותר בפעילות, כן עולה החשש כי מדובר בפעילות הלבנת הון או מימון טרור.