מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חלקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

 
|16/12/2014 |

מליאת ארגון Moneyval  של מועצת אירופה חלקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור


מליאת ארגון Moneyval קיימה ביום שלישי (9.12.2014) דיון מעקב מיוחד, בנוגע להתקדמות שביצעה מדינת ישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, בחלוף שנה ממועד אימוץ דו"ח הביקורת הבינלאומי על המדינה.
המדובר בדיון חריג אשר נדרש לאור הפערים המהותיים שנמצאו במסגרת הביקורת הבינלאומית שקיים הארגון בשנת 2013. הפערים שנמצאו כללו העדר החלת חובות מתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים, כדוגמת עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וסוחרים במתכות ובאבנים יקרות. כמו כן, נמצא פער בהעדר ההסדרה והאכיפה הולמת על סקטור נותני שירותי המטבע.
מדינת ישראל עדכנה את מליאת הארגון בדיון על ההתקדמות הרבה שחלה בתחומים אלה, לרבות תיקון החוק המחיל חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין ורואי חשבון המבצעים פעולות פיננסיות בעבור לקוחותיהם (נותני שירות עסקי) והתקנת הצו מכוחו. עוד עדכנה מדינת ישראל על התקנת הצו המחיל את המשטר על סוחרים באבנים יקרות, וכן על תיקון הצו שחל על נותני שירותי מטבע.
לצד שביעות הרצון של הארגון מההתקדמות המשמעותית שהפגינה מדינת ישראל, נמתחה ביקורת על כך המשטר טרם הוחל על גופים העוסקים במתן שירותי נאמנויות, סוחרים במתכות יקרות, מתווכי נדל"ן ושירותי הקמת וניהול חברות.
כמו כן, הצביעה מליאת הארגון על פערים ברגולציה שאומצה, לרבות העדר חובות דיווח של עורכי דין ורואי חשבון, כמתחייב על פי הסטנדרט הבינלאומי וכנהוג בכל שאר מדינות הארגון.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, עו"ד פול לנדס, אשר שימש כראש המשלחת מטעם מדינת ישראל, הביע סיפוק מאישור הדיווח המיוחד ומהשבחים להם זכתה ישראל בדיון. עם זאת, הוסיף כי עדיין יש צורך בביצוע שורה של תיקוני חקיקה בתחומים נוספים, על מנת לשפר את אכיפת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ועל מנת להתאים את החקיקה לסטנדרטים הבינלאומיים.